👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hjärt- & lungräddning & räddningsinsatser

Skapad 2018-04-11 10:41 i Campus Futura VUX Tanum
Gymnasieskola Medicin
I detta område kommer vi gå igenom de olika räddningsinsatserna som hjärt- & lungräddning, beredskap vid krig & katastrofer samt brandsäkerhetsarbete.

Innehåll

Mål -
Detta område kommer omfatta första hjälpen vid skador & akuta sjukdomar som hjärt- & lungräddning. Även brandsäkerhetsarbete & samhällets hjälpinsatser vid krig & katastrof. Att vi skapar oss en bild & kunskap om hur arbetet ser ut. 

 

Undervisning
Vi kommer att gå igenom brandsäkerhetsarbete under ett tillfälle den 23/4 mellan 13.00-16.00 ute på Västerbys övningsfält. 

HLR kommer vi gå igenom den 7/5 måndag, 12.30-16.00. 
Vi kommer även att gå resterande delar under ett lektionstillfälle.

 

Bedömning
Bedömning kommer ske under lektionstid samt genom deltagande på övningstillfälle. HLR och Brandutbildningen är obligatorisk och är grundande för betyget.

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Första hjälpen vid skador och akuta sjukdomar samt hjärt-lungräddning.
    Med  -
  • Samhällets hjälpinsatser vid krig och katastrofer.
    Med  -
  • Brandsäkerhetsarbete som att upptäcka och åtgärda brandrisker samt agerande i händelse av brand.
    Med  -

Matriser

Med
Medicin 1

Detta krävs för att få E
Detta krävs för att få C
Detta krävs för att få A
Första hjälpen insatser
Dessutom beskriver eleven översiktligt hur första hjälpen och hjärt-lungräddning ges, samt genomför dessa insatser i samråd med handledare. Eleven beskriver översiktligt samhällets hjälpinsatser vid krig och katastrofer samt åtgärder för att förebygga brand och hur man ska agera då brand uppstått.
Dessutom beskriver eleven utförligt hur första hjälpen och hjärt-lungräddning ges samt genomför dessa insatser efter samråd med handledare. Eleven beskriver utförligt samhällets hjälpinsatser vid krig och katastrofer samt åtgärder för att förebygga brand och hur man ska agera då brand uppstått.
Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat hur första hjälpen och hjärt-lungräddning ges, samt genomför dessa insatser efter samråd med handledare. Eleven beskriver utförligt och nyanserat samhällets hjälpinsatser vid krig och katastrofer samt åtgärder för att förebygga brand och hur man ska agera då brand uppstått.
Egna förmåga
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.