Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik, Prio8 Kap.5 Sannolikhet och statistik

Skapad 2018-04-11 11:11 i Iggesunds skola Hudiksvall
Grundskola F
Vad är möjligt och vad är inte möjligt? Kommer tåget fram i tid? Blir det regn imorgon? I det här kapitlet får du lära dig om hur sannolikhetsläran kan användas för att matematiskt beskriva och bedöma risker och chanser.

Innehåll

 

                                                        Veckoplanering med tillhörande länkar

 

Centralt innehåll

Sannolikhet och statistik. Likformig sannolikhet och metoder för att beräkna sannolikheten i vardagliga situationer. Hur kombinatoriska principer kan användas i enkla vardagliga och matematiska problem. Bedömningar av risker och chanser utifrån statistiskt material. Hur lägesmått och spridningsmått kan användas för bedömning av resultat vid statiska undersökningar. Tabeller, diagram och grafer samt hur de kan tolkas och användas för att beskriva resultat av egna och andras undersökningar.

 

Begrepp

 • händelse

 • risk

 • chans

 • sannolikhet

 • utfall

 • likformig sannolikhet

 • gynnsamma utfall

 • möjliga utfall

 • utfallsdiagram

 • träddiagram

 • komplementhändelse

 • beroende och oberoende händelser

 • återläggning

 • kombinatorik

 • spridning

 • varationsbredd

 • kvartilavstånd

 • nedre kvartil

 • övre kvartil

 • låddiagram

 • klassbredd

 • relativ frekvens

 • cirkeldiagram

 

Undervisningens arbetssätt och arbetsformer

 • Gemensamma genomgångar

 • Enskilt arbete

 • Problemlösning (EPA, enskilt, par, alla)

 • Gruppdiskussioner

 • Prov/läxor/självbedömning

 

Bedömning av förmågor/kunskaper grundar sig på

 • se bedömningsmatrisHur ska du visa vad du har lärt dig?

- Att skriftligt kunna förklara de matematiska begreppen vid prov

- Att muntligt/skriftligt redovisa någon problemlösnings uppgift

 

- Att muntligt/skriftligt kunna redovisa en fördjupning uppgift

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: