Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Romanen: Der Buchstaben-Fresser

Skapad 2018-04-11 11:19 i Modersmålsundervisningen Lunds för- och grundskolor
Boken "Der Buchstabenfresser" av Paul Maar är en berättelse om en varelse som först byter ut bokstäver och senare tar bort bokstäver i ord - det blir andra betydelser och det ställer till en hel del i flickan Claudias familj. Som tur är finns en som läser mycket och kanske vet ett sätt att göra varelsen oskadligt. Boken ger många tillfällen att resonera om och spela med språket. Dessutom är det roligt och spännande.
Grundskola F – 3 Modersmål
Als Claudia ein riesiges Ei findet, geschieht plötzlich Seltsames in ihrer Familie. Bald wissen sie sich nicht mehr selbst zu helfen und suchen Hilfe bei einem Bücherwurm. När Claudia hittar ett jätte-ägg händer plötsligt underliga saker i hennes familj. Snart vet de inte hur de ska agera och söker hjälp hos en som läser mycket.

Innehåll

 

Med ett enkelt, humoristiskt språk skildrar Paul Maar i boken "Der Buchstabenfresser" vad som kan hända med ordens betydelse om det bara ändras en enda bokstav och vad det kan betyda i verkligheten. Samtidigt belyser han på ett skickligt sätt kommunikationen i protagonisten Claudias familj. Allt finns i en spännande, fantastisk berättelse som har ett öppet slut som bjuder in på att fantisera vidare.

Läsningen ger talrika tillfällen att resonera om språket; speciellt om ordbetydelse och stavning.
Vad betyder ordet? Hur skrivs det? Vad händer om jag byter en av bokstäverna mot en annan? Vad händer om jag tar bort en bokstav?

Självklart tränas läskompetenser:
att läsa högt med flyt, betoning och tydlighet, att redogöra för innehållet.

Sistnämnda kan även sker skriftligt och tränar då förmågan att återberätta en historia och att redogöra för egna åsikter i skrift.

Dessutom ger den anledning att jämföra med och berätta om egna erfarenheter - såväl muntligt som skriftligt.

Manfred Bofingers illustrationer har stor samband med textens innehåll och kan bra användas för spekulationer om den fortsatta berättelsen.

Matriser

Ml
Der Buchstaben-Fresser

läsa

:-))
:-)
:-/
läsförståelse
Du förstår innehållet i boken mycket väl. Det visar du genom att utförligt svara på frågorna till texten och att redogöra detaljrikt för handlingen.
Du förstår innehållet i boken. Det visar du genom att kunna svara helt på frågorna till texten och redogöra ganska noga för handlingen.
Du förstår innehållet i boken i stora drag. Det visar du genom att kunna svara i stort sätt på frågorna till texten och redogöra i huvuddrag för handlingen.
läsa högt
Du läser förståeligt med mycket bra flyt och rätt betoning.
Du läser förståeligt med flyt och betonar de flesta passagerna rätt.
Du läser ganska förståeligt med ganska bra flyt och försöker att betona rätt.

betrakta språket

:-))
:-)
:-/
stavning och ordens betydelse
I boken finns ord som spelar en särskild roll. Du förstår deras betydelse och stavar dem rätt. Du förstår också de förändringar som görs med orden. Och du kan göra liknande förändringar med andra ord som du också är säkert på stavningen. Dessutom hittar du själv på liknande språklek och visar därmed ett mycket stort ordförråd.
I boken finns ord som spelar en särskild roll. Du förstår deras betydelse och stavar dem flesta rätt. Du förstår också de förändringar som görs med orden. Och du kan göra liknande förändringar med andra ord som du också är rätt säkert på stavningen.
I boken finns ord som spelar en särskild roll. Du förstår till stort sätt deras betydelse stavar dem förståeligt. Du förstår till stor del de förändringar som görs med orden.

prata och skriva

:-))
:-)
:-/
framföra egna åsikter
I samtal och skriftliga uppgifter framför du dina egna tankar och åsikter väl genomtänkt och förståeligt och begrundar dem med bra argument.
I samtal och skriftliga uppgifter framför du dina egna tankar och åsikter genomtänkt och förståeligt och försöker begrunda dem.
I samtal och skriftliga uppgifter framför du dina egna tankar och åsikter ganska förståeligt.
jämföra med egna erfarenheter
I samtal och skriftliga uppgifter om bokens innehåll drar du paralleller till dina egna erfarenheter och berättar välformulerat om dem.
I samtal och skriftliga uppgifter om bokens innehåll drar du paralleller till dina egna erfarenheter och berättar om dem.
I samtal och skriftliga uppgifter om bokens innehåll kan du ibland bidra med egna erfarenheter och berätta om dem ganska förståeligt.
berätta egna historier
Utgående från bokens innehåll hittar du på egna berättelser som är väl formulerade och väckar intresse hos lyssnaren / läsaren.
Utgående från bokens innehåll hittar du på egna berättelser som är förståeligt formulerade och väckar viss intresse hos lyssnaren / läsaren.
Utgående från bokens innehåll och med lärarens hjälp hittar du på egna berättelser som är förståeligt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: