Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bråk Åk 4

Skapad 2018-04-11 11:22 i Kareby skola Kungälv
området "Bråk" i Matteborgen 4B, nya upplagan
Grundskola 4 Matematik
Du kommer att arbeta med att dela upp en hel i delar, träna på att kunna läsa, storleksordna och skriva bråk och använda dina kunskaper i problemlösning som handlar om ämnet.

Begrepp du kommer att lära dig: hel, halv, tredjedel, fjärdedel, femtedel, sjättedel, åttondel, tiondel. Du kommer även att lära dig att jämföra bråk t ex vilket som är störst och minst samt begreppen täljare, nämnare och kvot.

Innehåll

Ange arbetsområde och tidsperiod:

LPPn utgår från det centrala innehållet, LGr 11 år 4-6:

Taluppfattning och tals användning
•Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.

I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla:

-  din förståelse för hur man kan dela upp en hel i lika stora delar.

-  dina kunskaper om hur man kan bilda bråktal.

-  din förståelse för sambandet mellan bråkets bild och hur du skriver det.

- din förståelse för bråkets plats på tallinjen.

- din förmåga att läsa bråk.

- din förmåga att skriva ut bråkets delar.

- din förmåga att skriva en hel som bråktal.

- din förmåga att jämföra ett bråk med andra bråk

- din förmåga att använda begrepp t ex fjärdedel, halv, täljare

Undervisning (arbetsformer och lärande)

Du kommer att:
- få samla och samtala om hur man kan dela upp en hel i olika stora delar

- diskutera kring hur man bildar bråktal

-få använda laborativt material för att dela upp bråk

- få jämföra bråk med lika stora nämnare

- ges tillfällen att öva på de begrepp vi lär oss t  ex en hel, en fjärdedel genom att t ex träna på elevspel.se

- få lära dig begreppen täljare, nämnare och kvot

- arbeta med olika problemlösningsuppgifter med bråk

- göra en sammanfattninng och bedömning av ditt arbete med bråk

Bedömningar

Läraren kommer att bedöma:

-hur väl du kan visa hur man kan dela upp en hel i olika delar.

-hur  väl du kan samtala kring hur man bildar bråktal.

-hur väl du använder de strategier och metoder vi lär oss

-hur väl du med hjälp av laborativt material kan visa hur man delar upp olika bråktal.

- hur väl du kan använda begrepp t ex täljare och nämnare.

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
    Ma
  • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
    Ma
  • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
    Ma

Matriser

Ma
Jag utvärderar mina kunskaper om bråk

Behöver träna mer
Känner mig säker
Känner mig mycket säker
Förstå och lösa problem
Jag kan dela upp en hel i lika stora delar och benämna dem som bråkdelar t ex 1/4 och använder mig av mina kunskaper då jag löser problem.
Resonera
Jag kan samtala kring hur man bildar ett bråktal och förklarar hur en hel kan delas upp i mindre delar t ex 1 hel = 5/5
Matematiska metoder
Jag kan använda mig av de strategier och metoder jag lärt mig på lektionerna
Lösa problem
Jag kan dela upp en hel i olika bråkformer t ex 1/4.
Matematiska begrepp
Jag kan använda och förklara begreppen som vi jobbat med t ex hel, halv, 1/3, täljare, nämnare och kvot.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: