👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknisk konstruktion åk 2 (Vallarna)

Skapad 2018-04-11 11:58 i Hertingsskolan Falkenberg
Vi arbetar med olika former av konstruktion.
Grundskola 1 – 2 Teknik
Vi arbetar med förmågan att se tekniska lösningar i konstruktioner med olika material.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Syftet är att eleverna ska utveckla sin förmåga att kunna se olika tekniska lösningar med hjälp av olika konstruktioner och material och att följa ritningar. Detta gör vi genom att eleverna ska skapa en modell i liten skala av lekplatsen på Vallarna.

Bedömning - vad och hur

Vi bedömer elevernas förmåga att lösa problem som uppstår vid konstruktion, förmåga att välja material och att kunna följa enkla ritningar.
Vi bedömer genom observation.

Undervisning och arbetsformer

I arbetet får eleverna får komma på och testa olika material liksom olika former av konstruktion.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.
  Tk  1-3
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
  Tk  1-3
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-3