Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Alfa Kapitel 4 - Mer om multiplikation och division

Skapad 2018-04-11 12:41 i Djupedalskolan Härryda
Matematikboken Alfa kapitel 2
Grundskola 4 Matematik
I detta kapitel kommer ni får lära er att räkna med multiplikationsalgoritmer och att multiplicera stora tal i flera steg. Ni kommer också lära er att dividera stora tal med metoden "kort division". Det sista i kapitlet handlar om medelvärde.

Innehåll

Vad ska du lära dig?

  • Du ska kunna räkna multiplikation i flera steg.
  • Du ska kunna räkna multiplikation med uppställning.
  • Du ska lära dig att räkna kort division.
  • Du ska kunna beräkna medelvärden.

Arbetssätt - undervisningen

Vi kommer ha gemensamma genomgångar där vi tränar på olika strategier och att berätta hur vi löser olika problem och matteuppgifter.

VI kommer att arbeta med matematikboken Alfa, med både enskilt och parvis arbete.

Vi hjälper varandra genom att träna på att förklara och lyssna till förklaringar från klasskamrater.

Vi använder oss av miniwhiteboard för att lättare kunna jobba tillsammans och resonera kring olika sätt att lösa uppgifter. 


Begrepp som ingår i kursen:

Kort division, nämnare, multiplikation, produkt, faktor, täljare, kvot och medelvärde. 

Bedömning

Jag lyssnar på hur du deltar muntligt vid mattediskussioner i grupp och vid genomgångar samt om du visar intresse för att utveckla din matematiska förmåga genom att lyssna, ställa frågor till andra och komma med förslag på lösningar.

Jag tittar i ditt räknehäfte och läxhäfte för att se hur väl du förstår det vi arbetar med samt hur du löser uppgifter och redovisar dina tankar.

Kapitlet avslutas med ett prov. Detta avser både kapitel 3 och 4 i matematikboken.

 

Matriser

Ma
Alfa kap 4

på väg att utveckla
har förmåga
Problemlösning
Förmåga att formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder.
Begrepp
Förmåga att använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp.
Metod och beräkningar
Förmåga att välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.
Resonemang och Kommunikation
Förmåga att föra och följa matematiska resonemang. Förmåga att använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: