Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forntiden

Skapad 2018-04-11 13:15 i Frösakullskolan Halmstad
När var forntiden? Vilka var de första människorna? Är de sant att vi är släkt med aporna? Hur kommer det sig att stenåldern heter just stenåldern?
Grundskola 2 – 3 SO (år 1-3) Svenska Bild
När var forntiden? Hur levde människorna under stenåldern, bronsåldern och järnåldern? Finns det några likheter och skillnader mellan forntiden och livet vi lever 2020?

Innehåll

Viktiga begrepp:

tidslinje, stenålder, bronsålder, järnålder, bönder, bofast, jordbruk,  nomad, jägare, fornminne och arkeolog

 

Målet med undervisningen

Undervisningen ska stimulera din nyfikenhet på våra förfäder från forntiden.

Undervisningen ska ge dig kunskaper om hur människor levt under olika tidsperioder.

Undervisningen ska ge dig ord och begrepp som hjälper dig att berätta om stenåldern, bronsåldern och järnåldern.

 

Du kommer få möjlighet att utveckla din förmåga att

 • ge exempel på människors levnadsvillkor under forntiden  stenålder, bronsålder och järnålder.
 • jämföra livet på forntiden och hur vi lever idag.
 • beskriva hur man kan se spår av forntiden, fornminne,  i naturen och i vårt språk 
 • ge exempel på viktiga händelser som hände under forntiden. 

 

Undervisning

Du ska 

 • läsa faktatexter 
 • se filmer 
 • skriva faktatexter och måla bilder som passar till din text.
 • delta i samtal och diskussioner 
 • i grupp skapa boplatser, människor, djur och föremål från forntiden

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  SO
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  SO
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
  Bl  1-3
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  SO  1-3
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  SO  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  SO  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: