Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mulle.

Skapad 2018-04-11 13:18 i Förskolan Logården Östhammar
Förskola
Logården är Mullecertifierad dvs vi arbetar enligt Friluftsfrämjandet.

Innehåll

Mål

Vi vill att alla barn ska känna trygghet i skogen och den ska vara ett naturligt pedagogiskt ”rum”.
Vi vill att barnen på ett lustfyllt sätt får ta del av naturen,att de får lära sig enklare artkunskap, allemansrätten, att vara rädd om naturen, sopsortering, samarbete , utveckla sin självständighet och  lära om naturens kretslopp och årstidsväxlingar.

Barnen ska få tex uppdrag tex som handlar om matematik. Vi undersöker och upplevertillsammans naturen, djuren årtidsskiftningar mm. 

Tillsammans leker vi planerade lekar som samarbetslekar ,men även andra. Den fria leken som är mycket viktig för barnens utveckling kommer även den ges plats.

Vi går på Mulle en gång per vecka. Barnens ålder är mellan tre och fyraåringar och alltså inte homogen vad det gäller ålder. Vi ämnar att vara alla tillsammans men behöver kanske dela gruppen vid behov.

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: