Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Luft och andra gaser

Skapad 2018-04-11 13:42 i Österslättsskolan Karlshamn
Grundskola 7 – 9 Kemi
Vi människor är helt beroende av luften omkring oss. Det är syrgasen i luften som vi behöver. Men luften är en blandning av flera gaser. Vätgas finns inte i luften, men är ändå intressant på flera sätt. Kan det vara vätgas som driver framtidens bilar?

Innehåll

 

Konkretisering

Under området kommer du att öka dina kunskaper kring

 

 • luftens sammansättning och dess betydelse för livet på jorden
 • gaserna i luften och vätgas
 • gas egenskaper
 • atmosfären och dess skyddande effekt
 • vad menas med oxider och förbränning
 • vanliga luftföroreningar och dess problem

Undervisning/arbetssätt

Vi blandar genomgångar och film med eget arbete och laborationer. 

Bedömning

Bedömning görs på lektioner, inlämning av laborationsrapport och vid gruppdiskussioner.

Bedömning kommer att göras avseende:

1.1 Samtala och diskutera

2.1 Genomföra undersökningar och använda utrustning

2.3 Jämföra resultat med frågeställningar och dra slutsatser

2.4 Förbättringar och rimlighet

3.1 Föra resonemang om kemiska processer i luft

3.5 Använda naturvetenskapliga begrepp

4.2 Kunskaper om processer i luft

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper, fasövergångar och spridningsprocesser för materia i luft, vatten och mark.
  Ke  7-9
 • Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.
  Ke  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör kemi.
  Ke  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Ke  7-9
 • Sambandet mellan kemiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Ke  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: