Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

VT 2018 åk 6: Racketspel, förebygga skador samt upplevelser av fysisk aktivitet.

Skapad 2018-04-11 14:15 i Holstagårdsskolan Helsingborg
Grundskola 6 Idrott och hälsa
Att använda redskap för att träffa något tränar bland annat koordination och tajming. Vi varvar racketspel med teori för att lära oss att värma upp på rätt sätt och för att kunna prata om hur olika ansträngande aktiviteter känns med rätt ord och begrepp.

Innehåll

Målet med undervisningen under denna arbetsperiod är att du som elev ska utveckla din förmåga att...

Lektionsinnehåll

Du ska få träna med två sorters bollar och racket: fjäderboll, tennisboll, badmintonrack och tennisrack. Vi tränar slagteknik och fotarbete, testar servar och olika spelvarianter. Vi arbetar med stationer, teknikträning, lekar och spel.

Vi kommer även att göra övningar utan racket, med olika intensitet från lugnt till jobbigt. I samband med det lär vi oss att använda Borg-skalan som verktyg för att prata om hur ansträngande en övning känns. Borg-skalan används även för att sätta upp mål - hur ska det kännas efter en uppvärmning? I samband med uppvärmningen diskuterar vi vilka kroppsdelar som är viktiga att värma upp för att anpassa oss till huvudaktiviteten. 

Arbetssätt

Vi kommer att arbeta både individuellt, i par samt i mindre grupper. Vi varvar teori och praktik.

Bedömning

Du kommer att bedömas i följande:

* Din förmåga att anpassa uppvärmningen för att vara väl förberedd och minimera risken för skador. Du visar detta praktiskt på idrottslektionerna men ska även kunna förklara det med ord.
* Din förmåga att prata om olika fysiska aktiviteter utifrån dig själv och din egna ansträngningsnivå. Du visar detta genom att använda Borg-skalan för att förklara sambandet mellan ansträngning och typ av övning. 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
  Idh  4-6
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.
  Idh  4-6
 • Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
  Idh  4-6
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
  Idh  4-6

Matriser

Idh
VT 2018 åk 6: Racketspel, förebygga skador samt upplevelser av fysisk aktivitet.

-->
E
C
A
Hälsa och livsstil - förebygga skador
Din förmåga att anpassa uppvärmningen för att minimera risken för skador.
Du värmer upp men är osäker på hur du bör värma upp för att minimera risken att skada dig i en viss aktivitet.
Du kan nämna/utföra någon specifik övning som passar att ha med i uppvärmningen, anpassat till vilken aktivitet som kommer efter uppvärmningen. Du vet varför du värmer upp.
Du kan nämna/utföra flera specifika övningar som passar att ha med i uppvärmningen, anpassat till vilken aktivitet som kommer efter uppvärmningen. Du vet varför du värmer upp och kan med enkla ord förklara vad som händer i kroppen när du värmer upp.
Du kan nämna/utföra flera specifika övningar som passar att ha med i uppvärmningen, anpassat till vilken aktivitet som kommer efter uppvärmningen. Du förklarar/utför övningarna på ett mycket bra sätt. Du vet varför du värmer upp och kan förklara vad som händer i kroppen när du värmer upp på ett utvecklat sätt.
Hälsa och livsstil - samtala om fysisk aktivitet
Din förmåga att samtala om olika fysiska aktiviteter utifrån dig själv och din egna ansträngningsnivå.
Du kan uttrycka vad du tycker om en övning men inte förklara hur din kropp påverkas.
Du kan uttrycka vad du tycker om en övning och förklara hur det känns i kroppen.
Du kan uttrycka vad du tycker om en övning och förklara hur det känns i kroppen. Du kan dessutom göra en koppling mellan typ av övning och hur den känns i kroppen.
Du kan uttrycka vad du tycker om en övning och förklara hur det känns i kroppen. Du kan dessutom göra en koppling mellan typ av övning och hur den känns i kroppen, med tydlig förklaring av sambandet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: