Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Multiplikation och division

Skapad 2018-04-11 14:18 i Aspenässkolan Lerum
Problemlösning och uträkningar med höga tal inom multiplikation och division.
Grundskola 5 Matematik
I det här arbetsområdet ska du få upptäcka mönster och lära dig fler räknestrategier för att underlätta räknandet.Du kommer att få lära dig att se sambandet mellan multiplikation och division,träna tabellerna,räkna med algoritm och kort division.Du kommer att få träna dig på att lösa olika problem i din vardag och lära dig visa hur du tänkt skriftligt och muntligt.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska få lära dig att se sambandet mellan division och multiplikation samt använda dig av de räknestrategier och metoder som finns för att lösa problem.
Du ska få utveckla din förmåga att förklara skriftligt och muntligt hur du löst en uppgift.

Bedömning - vad och hur

Mål att kunna:

 • Förklara och använda dig av sambandet mellan multiplikation och division.
 • Använda dig av skriftliga räknemetoder, som kort division och multiplikations algoritm (uppställning), när du räknar ut höga tal.
 • Välja räknesätt och uppskatta rimlighet när du löser uppgifter.
 • Kunna förklara hur du har tänkt både skriftligt och muntligt med mattebegrepp och symboler.
 • Hela multiplikationstabellen.
 • Strategier för huvudräkning i multiplikation och division.


Så här kommer vi att se om du nått målen: 

- Hur du skriftligt och muntligt har löst uppgifterna under lektionerna
- Hur aktivt du har deltagit i gemensamma matematikdiskussioner.
- Diagnoser.

Undervisning och arbetsformer

I

Du kommer att få undervisning om:

 • Begreppen multiplikation och division
 • Sambandet addition-multiplikation samt multiplikation-division
 • Huvudräkningsstrategier (multiplikation och division)
 • Skriftliga räknemetoder (multiplikation och division)
 • Rimlighet vid beräkningar
 • Val av strategier och metoder
 • Det matematiska språket
 • Muntligt och skriftligt uttrycka matematiska tankar och resonemang


Så här ska vi jobba:
Med praktiska arbetsuppgifter och konkret material.

Arbetsuppgifter i matteboken,stenciler, gemensamma uppgifter.

Arbetsuppgifter på Ipad.

Problemlösning, enskilt, i par och alla.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: