Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten och luft

Skapad 2018-04-11 14:22 i Fajansskolan Falkenberg
Grundskola F – 3 NO (år 1-3)
Utan vatten och luft kan ingen leva. Vi lär oss om vattnet och luftens egenskaper.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du kommer få möjligheter att utveckla kunskaper om:

 • Ge exempel på egenskaper hos vatten och luft.
 • Utföra fältstudier och andra typer av undersökningar som handlar om vatten och luft.
 • Dokumentera dina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer.

 

Bedömning - vad och hur

Eleverna kommer bedömmas på deras förmåga att:

- Skriva en hypotes.

- Dokumentera sin undersökning.

- Berätta om vattnets olika faser.

- Berätta om vattnets kretslopp.

- Berätta om luftens egenskaper.

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att ha gemensamma genomgångar, ställa hypoteser - vad tror du ska hända?, undersöka med experiment, dokumentera och titta på filmer.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  NO  1-3
 • Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: