Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forntiden åk 3 vt-18

Skapad 2018-04-11 14:45 i Åsaskolan 3-5 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 3 SO (år 1-3) Bild Svenska
Under det här temat kommer du att få lära dig mer om istiden och om hur vardagen kunde se ut för människorna på stenåldern, bronsåldern och järnåldern. Du kommer att få jämföra med hur vi lever idag. Under temats gång kommer vi att besöka Ekehagens Forntidsby i Falköping.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas


Du ska utveckla din förmåga att:

 • skriva beskrivande och berättande texter
 • berätta om det du lärt dig så att andra förstår
 • söka lämplig information i böcker och på internet
 • vara källkritisk
 

Bedömning - vad och hur


Följande kommer att bedömas:

 • din förmåga att beskriva hur det var att leva på forntiden
 • göra jämförelser mellan livet på forntiden och vår tid
 • använda tidslinjer och olika tidsbegrepp
 • skriva olika typer av texter så som faktatexter, sammanfattningar och berättelser
 • arbete självständigt och i grupp
 • beskriva hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen
 


Hur:

 • Jag lyssnar på dig när du samtalar kring vad du har lärt dig
 • Jag läser dina texter
 • Din användning av tidslinjer och tidsbegrepp
 • Du redovisar din egen tidslinje
 • Ditt arbete enskilt och i grupp
 • Ditt deltagande på lektioner, utflykter och olika aktiviteter

 

Undervisning och arbetsformer

Så här kommer vi att arbeta:

 • både enskilt och i grupp
 • med bildframställning tvådimensionellt och tredimensionellt
 • se på film
 • läsa och skriva olika texter
 • studiebesök
 • träna begrepp
 • cykelutflykt för att leta efter spår från forntiden

 

Begrepp

 • forntid
 • istid
 • nutid
 • stenålder
 • bronsålder
 • järnålder
 • fornlämningar
 • tidslinje

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.
  Sv  1-3
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  SO  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  SO  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
  Bl  E 6
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
  SO   3
 • Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
  SO   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: