👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favoritmatematik 5 B Kapitel 2

Skapad 2018-04-11 15:08 i Västerby skola Hedemora
Grundskola 5 Matematik
Här kommer du att få jobba med det andra kapitlet i boken. Det handlar om sambandet mellan tal i bråkform, decimalform och procentform. Vi kommer också att lära oss vad typvärde, medelvärde och median är.

Innehåll

Begrepp

Begrepp som du ska känna till
 • talsorter
 • bråk
 •  heltal
 • decimaltal
 • typvärde
 • medelvärde
 • median
 • procent

Konkretisering av mål

Du ska kunna:

 • Beräkna sannolikhet.
 • Jämföra sannolikhet.
 • Medelvärde, typvärde och median.
 • Rita och avläsa stapel-, cirkel- och linjediagram.
 • En hel är 100%.
 • Sambandet mellan tal i bråkform, decimalform och procentform.

Bedömning

Jag kommer bedöma dig utifrån:
 • hur du deltar i diskussioner och genomgångar i helklass och i grupp
 • hur du arbetar med dina uppgifter
 • hur du har löst dina uppgifter i matteboken
 • Skriftlig diagnos

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Sannolikhet, chans och risk grundat på observationer, simuleringar eller statistiskt material från vardagliga situationer. Jämförelser av sannolikheten vid olika slumpmässiga försök.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Favoritmatematik 5 B Kapitel 2

Du har ännu inte godtagbara kunskaper.
Du har godtagbara kunskaper.
Du har mer än godtagbara kunskaper
Multiplikationstabellerna 2-5
Du behärskar multiplikationstabellerna upp till och med femmans tabell.
Multiplikationstabellerna 6-12
Du behärskar multiplikationstabellerna upp till och med tolvans tabell.
Begrepp
Vet vad som menas med typvärde och medelvärde.
Begrepp
Kan uttrycka tal i decimalform, bråkform och procentform.
Begrepp Decimalform, bråkform och procent
Visar kunskap om att samma tal kan uttryckas på olika sätt i decimalform och bråkform.
Metod
Utför beräkningar med enkel procent.
Begrepp
Vet vad som menas med typvärde och median.
Begrepp
Visar kunskap om samband mellan andel, del och helhet.
Kommunikation
Redovisar och beskriver resultat i diagram ritade för hand.
Problemlösning
Tolkar skriftlig information med procent. Väljer en lämplig strategi och löser problemet.
Kommunikation
Redovisar sin lösning på ett fungerande sätt. Använder bild, text och matematiska symboler.
Begrepp
Förstår innebörden av sannolikhet, chans och risk.
Resonemang
Kan skriftligt visa sin lösning.