Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fantasy

Skapad 2018-04-11 15:24 i Svaleboskolan 4-6 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
Fantasy
Grundskola 4 Svenska
Ett arbetsområde i svenska för årskurs fyra i genren fantasy.

Innehåll

Ämnesspecifik förmåga 

Du ska träna på att formulera dig och kommunicera i skrift och anpassa språket efter genren Fantasy. Du ska läsa, se och analysera olika texter och film i genren. 

Centralt innehåll

Se koppling nedan från läroplanen

Begrepp/språkliga mål

Genre

Fantasy

respons

inledning

problem - lösning

kronologisk ordning

dialog

fullständiga meningar

anföringsverb - sägaverb

karaktär/er - huvudperson/er

inre och yttre personlighetsdrag

portal

magiskt - övernaturligt

hjälte

 

Kunskapskrav (för år 6)

Se koppling nedan från läroplanen

Bedömning

Elevernas texter bedöms efter två olika matriser, en angående innehållet och en angående formen.

Under arbetets gång kommer de att ge och få respons på sina texter från kamrater.

Undervisning

Vi utgår dels från Klara svenskans upplägg för hur en bygger upp och skriver en Fantasytext, dels fokuserar vi  på hur inledningar kan skrivas på olika sätt så att de skapar intresse. 

Texterna kommer att skrivas för hand, ges respons på efter matris och sedan ges möjlighet att redigera och renskriva på Ipads. 

Vi kommer samtidigt att läsa Spiderwickböcker som högläsning för att leta "Fantasygenre- specifika" bevis och sedan se och analysera film som avslutning.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.
  Sv  A 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
  Sv  A 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.
  Sv  A 6
 • Dessutom kan eleven ge välutvecklade omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt.
  Sv  A 6

Matriser

Sv
Fantasyberättelsens innehåll

Texten innehåller.......

inte än
på väg
når målet
en portal
två världar
magiska inslag
miljöbeskrivningar
personbeskrivningar
problem
lösning
kronologisk ordning

Sv
Fantasyberättelsens form

Du kan.....

inte än
ofta
når målet
stava de flesta ord rätt
skriva fullständiga meningar
använda skiljetecken rätt
dela in din text i stycken
använda dialog
använda varierade sägaverb
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: