👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hälsovecka på Bokus

Skapad 2018-04-11 15:31 i Förskolan Swedenborg LiCa förskolor
En gemensam mall för planeringsarbetet på förskolorna inom LiCa förskolor
Förskola
Hälsoveckan På LiCa förskolor har vi återkommande som en del i vår gemensammaplanering, en veckas fokus på hälsa under vårterminen. Fokus är grovmotoriska aktiviter. Tillfällen kan skapas under veckan, att även prata om kost, kopplat till hälsa.

Innehåll

Syfte och mål

Syfte - Reflektera kring begreppet hälsa tillsammans med barnen, genom olika motoriska aktiviteter ( tillfälle att reflektera kring måltider). 
Att låta barnen få utveckla sin förståelse för hälsa och välbefinnande genom att vi pratar om nyttig och bra mat. Vi vill också utveckla barnens förståelse för sin hälsa och sitt välbefinnande genom att prata om och låta dem utföra grovmotoriska aktiviteter, samtidigt som vi ger dem möjlighet att utveckla sin motorik.

Mål -
Vi har följande gemensamma mål med veckan:

Att alla barn efter ålder och mognad utvecklas grovmotoriskt genom olika aktiviteter, såsom balansering, springning, krypning eller hoppning.

Att skapa och utföra aktiviteter tillsammans med barnen som kan främja hälsa och välbefinnande.

Målkriterier

Vi vet att barnen utvecklas gentemot målen när vi ser barn som:

Utmanas och utvecklas i våra grovmotoriska aktiviteter.
Barn som reflekterar vad som är bra för vår kropp.

Metod, och material Hur gör vi?

Metod - På samlingarna kommer vi att prata om nyttig och bra mat, vi kommer också att ha olika avslappningsövningar på våra vilor som till exempel; ligga stilla och lyssna på lugn musik och  prova på yoga. Vi kommer också att ta upp häftet stopp min kropp och jobba utifrån den under veckan.

På våra utflykter går vi till motoriklekparken vid Tunabackars gård. De som inte går på utflykt får göra en hinderbana på gården eller inne och avslutar med lite miniröris.

På onsdagen går vi alla till hoppgropen.

På torsdagen har Köttbulle- och Kottgruppen miniröris  och kanske några enkla övningar på en hinderbana. Tic Tac- och Delfingruppen går till skogen och gör olika motoriska lekar och eventuellt en liten hinderbana. 

Förutsättningar - Vi kommer att ha olika grovmotoriska saker på våra grupptider på förmiddagarna och sedan prata om mat, hälsa och välbefinnande på våra samlingar och på vilorna får barnen uppleva olika yoga och massagesagor och ligga still och lyssna på lugn musik.

Dokumentation - Vi kommer att dokumentera några moment som barnen gör och detta sätts in i barnens "Min pärm".

Förberedelser - Boka hoppgropen, kolla så vi har olika saker till en hinderbana, skaffa fram material om hälsa och nyttig mat. Häftet stopp min kropp.

 

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
    Lpfö98 Rev. 2016