Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lägesmått och diagram

Skapad 2018-04-11 15:58 i Kristdalaskolan Oskarshamn
Arbete med lägesmåtten medelvärde, median och typvärde.
Grundskola 5 Matematik
I det här kapitlet introduceras begreppet lägesmått. Lägesmått används när man pratar om sammanfattande värden som ska användas i exempelvis skapande av olika diagram. De vanligaste lägesmåtten är medelvärde, median och typvärde och det är dessa som kommer att vara i fokus i detta kapitel. Du kommer även att få lära dig skapa frekvenstabeller och diagram samt genomföra beräkningar i decimalform.

Innehåll

Målet med arbetsområdet är att utveckla förmågan att..

 • formulera och lösa problem med hjälp av dina kunskaper i matematik 
 • förstå och använda matematiska begrepp
 • veta vilka strategier och metoder som passar bäst i dina beräkningar

Så här kommer vi att arbeta

Innehåll

 • använda medelvärde och andra lägesmått
 • se samband mellan lägesmått och andra begrepp
 • göra beräkningar i decimalform
 • använda frekvenstabeller och diagram
 • använda strategier vid problemlösning
 • arbeta med matematiska begrepp

Arbetssätt

 • gemensamma genomgångar
 • aktiviteter/praktisk matematik
 • enskilda uppgifter
 • lärarledda diskussioner
 • gruppdiskussioner
 • arbetspass med begreppsövningar

Detta kommer att bedömas - Din förmåga att...

 • använda medelvärde och andra lägesmått – medelvärde och dela lika, frekvenstabell och diagram
 • se samband mellan lägesmått och andra begrepp – medelvärde och mitt emellan, nollans betydelse, samband inom och med medelvärde
 • göra beräkningar i decimalform – decimaltal och enheter, blandad form och decimalform, tre lägesmått, lägesmått och decimalform
 • använda frekvenstabeller och diagram – faror i frekvenstabell, lägesmått och stolpdiagram
 • använda strategier vid problemlösning
 • arbeta med matematiska begrepp

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
  Ma  4-6
 • Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.
  Ma  A 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett välfungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
  Ma  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
  Ma  A 6
 • Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
  Ma  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: