👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

De fyra räknesätten

Skapad 2018-04-11 16:52 i Östra Karups skola Båstad
Lpp som utgår från Matteborgen 5B. Behandlar momenten tal, bråk, procent, decimaltal och geometri.
Grundskola 5 Matematik
Vi arbetar med Matteborgen 5B. Kapitlen tar upp Tal, Bråk, Procent, Decimaltal och Geometri.

Innehåll

 

Mål för eleven (vad ska jag kunna)

I kapitel 6 utvecklar du förmågan att:

 • veta att multiplikation och division går före addition och subtraktion i uppgifter som t.ex. 14 + 8 x 4
 • kunna räkna division med minnessiffror
 • förstå vad som menas med negativa tal
 • kunna jämföra och storleksordna negativa tal och positiva tal
 • kunna byta ut frågetecknet mot rätt tal i t.ex. 10 - 5 = X + 2

I kapitel 7 utvecklar du förmågan att:

 • skriva en halv med olika bråk
 • jämföra och storleksordna bråk
 • räkna ut en viss del av ett antal t.ex. 2/3 av 18
 • skriva bråk med tiondelar eller hundradelar som ett decimaltal

I kapitel 8 utvecklar du förmågan att:

 • att en hel är 100%, en halv är 50% och att en fjärdedel är 25%
 • avläsa cirkeldiagram och avgöra hur många procent de olika delarna är
 • dela upp det hela, 100%, i olika procentsatser
 • veta på hur många olika sätt du kan kombinera t.ex. två halsdukar och tre mössor

I kapitel 9 utvecklar du förmågan att:

 • avrunda decimaltal som 3,42 och 3,5 till närmsta heltal
 • addera, subtrahera, multiplicera och dividera decimaltal
 • avgöra om dina uträkningar är rimliga
 • avrunda summan på ett kvitto till närmaste hela kronor

I kapitel 10 utvecklar du förmågan att:

 • veta att en rät vinkel är 90 grader, en spetsig vinkel mindre än 90 grader och en trubbig vinkel större än 90 grader
 • veta hur många grader ett halvt varv och ett helt varv är
 • kunna mäta och rita vinklar med gradskiva
 • kunna räkna med vinkelsumman i en triangel
 • kunna rita symmetriaxlar och symmetriska bilder

Arbetssätt / Undervisning

 • Gemensamma genomgångar  
 • Arbete med problemlösning ensam, par och i grupp. (EPA)
 • Självständigt arbete med övningsuppgifter i Matteborgen 5B. 
 • Pararbete
 • Matteläxor, fortsatt träning av multiplikationstabellerna.
 • Diagnoser till varje kapitel, för att se vad varje elev behöver arbeta vidare med. 
 • Bedömningsuppgifter

Bedömning

Bedömningen sker under lektionerna utifrån din förmåga att välja

 • metoder
 • lösa problem
 • kommunicera
 • förstå och använda begrepp
 • resonera om rimlighet och metodval

Uppgifter

 • Logga in på Kikora

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
  Ma  4-6
 • Metoder för enkel ekvationslösning.
  Ma  4-6
 • Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  4-6
 • Enkel kombinatorik i konkreta situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Matematik

Problemlösning

På väg
Novis
Gesäll
Mästare
Din förmåga att lösa problem genom att välja och använda strategier och metoder anpassade till problemets karaktär.
Du har svårt för att lösa problem på ett sätt som fungerar genom att välja metod / strategi. Du behöver stöd av vuxen för att lösa problem.
Ibland kan du lösa problem på ett sätt som fungerar genom att välja metod / strategi.
För det mesta kan du lösa problem på ett sätt som fungerar genom att välja metod / strategi som passar bra.
Du löser problem på ett sätt som fungerar mycket bra genom att välja en effektiv och smart metod /strategi.

Matematiska begrepp.

På väg
Novis
Gesäll
Mästare
Din förståelse för olika matematiska begrepp och din förmåga att tillämpa dessa i olika sammanhang.
Du är fortfarande osäker på vad olika begrepp betyder och är osäker på hur du ska använda dem.
Du känner till matematiska begrepp och förstår hur du ska använda dem i uppgifter du är van vid.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem på ett fungerande sätt.
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.

Metodanvändning

På väg
Novis
Gesäll
Mästare
Din förmåga att anpassa metod efter aktuellt problem.
Du är osäker på vilken metod du ska använda och hur du ska använda den. Du behöver stöd av vuxen för att välja metod.
Du väljer metoder som fungerar till viss del.
Du väljer metoder som fungerar bra.
Du väljer metoder som är effektiva och fungerar mycket bra.

Matematiska färdigheter inom olika områden

På väg
Novis
Gesäll
Mästare
Din förmåga att göra beräkningar och lösa uppgifter inom: Aritmetik Algebra Geometri Sannolikhet Statistik Samband och förändring
Du är osäker på hur du ska räkna och behöver stöd av vuxen för att lösa uppgifter.
Du kan göra beräkningar och lösa uppgifter som du är van vid. Det blir oftast rätt.
Du kan göra beräkningar och lösa uppgifter du är van vid med gott resultat.
Du kan göra beräkningar och lösa uppgifter i nya sammanhang med gott resultat.

Kommunikation

På väg
Novis
Gesäll
Mästare
Din förmåga att redogöra och samtala om tillvägagångssätt.
Du kan ännu inte förklara, muntligt och skriftligt hur du räknar så att andra förstår och till viss del kan följa ditt resonemang.
Du kan förklara, muntligt och skriftligt hur du räknar så att andra förstår och till viss del kan följa ditt resonemang.
Du kan förklara, muntligt och skriftligt hur du räknar så att andra förstår och kan följa ditt resonemang
Du kan förklara, muntligt och skriftligt hur du räknar på ett effektivt sätt så att andra lätt förstår och kan följa ditt resonemang