👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

För evigt levande

Skapad 2018-04-11 16:57 i Förslövs skola F-9 Båstad
Ett arbetsområde där vi går igenom litteraturhistoriska epoker, läser utdrag ur olika klassiska verk, tränar på att koppla verk till författare och tid/samhälle samt söker information och sammanställer den.
Grundskola 8 – 9 Svenska
Böcker som Oliver Twist, Onkel Toms stuga och Skriet från vildmarken har två saker gemensamt. För det första är de alla klassiker och för det andra är de alla skrivna under en period i litteraturhistorien som kallas för realismen. Vad innebär det att en roman blir en klassiker? Hur hör de här berättelserna ihop med tiden de skrevs i och har deras författare lämnat avtryck i sina verk? De här frågorna ska vi besvara.

Innehåll

 

Konkretisering av målen – detta visar du genom att:

 • Du visar att du kan resonera om ett skönlitterärt verk genom att göra kopplingar till verkets författare och till den tid (epok) och det samhälle som verket uppstod i.

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

 • Vi läser om realismen och om den författare vars klassiker ni valt att läsa.
 • Du skriver ett individuellt resonemang utifrån en klassiker  där du resonerar om texten med kopplingar till författare, tid och samhälle.
 • Vi hämtar information ur olika källor, såsom faktatexter i läromedel samt texter.

Bedömning – dessa förmågor kommer att bedömas:

 • Din förmåga att resonera om en skönlitterär text från en annan tid genom att du gör kopplingar mellan författaren och verket samt genom att du drar slutsatser om hur textens innehåll har påverkats av den tid och det samhälle som det uppstod i.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv

Matriser

Sv
Resonera om hur en tid har påverkat ett verk

1
2
3
Författare och verk
Du kan föra enkla resonemang om verket med koppling till dess upphovsman. Du ger enstaka exempel på hur författaren har påverkat sitt verk. Du underbygger dina påståenden genom att ge något exempel utifrån det du har läst i faktatexter.
Du kan föra utvecklade resonemang om verket med koppling till dess upphovsman. Du ger några exempel på hur författaren har påverkat sin text. Du försöker att motivera och underbygga genom att ge några exempel ur faktatexter men även utifrån det som du tolkar i verket.
Du kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om verket med koppling till dess upphovsman. Du ger flera exempel på hur författaren har påverkat sin text. Du motiverar och underbygger genom att ge exempel utifrån din tolkning av verket. Du ger olika perspektiv (nyanser) i dina exempel.
Tidens och samhällets påverkan på verket
Du kan dra slutsatser om hur verket har påverkats av det kulturella och historiska sammanhang det tillkommit i. Du ger enstaka exempel på hur tid och samhälle har påverkat verket. Du underbygger dina påståenden genom att ge något exempel utifrån det du har läst i faktatexter.
Du kan dra relativt väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det kulturella och historiska sammanhang det tillkommit i. Du ger några exempel på hur tid och samhälle har påverkat verket. Du försöker att motivera och underbygga genom att ge några exempel ur faktatexter men även utifrån det som du tolkar i verket.
Du kan dra väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det kulturella och historiska sammanhang det tillkommit i. Du ger flera exempel på hur tid och samhälle har påverkat verket. Du motiverar och underbygger genom att ge exempel utifrån din tolkning av verket. Du ger olika perspektiv (nyanser) i dina exempel.