Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bråk åk 4 vt -18

Skapad 2018-04-11 17:16 i Sinntorpsskolan 4-9 Mölndals Stad
Vi arbetar med att läsa och skriva bråk. Storleksordna bråk och veta hur många delar det går på en hel.
Grundskola 4 Matematik
Nu kommer vi att jobba med bråk inom matematiken.

Innehåll

Syfte

Undervisningen syftar till att DU ska kunna

Centralt innehåll 

När Du har arbetat med det här arbetsområdet ska DU kunna

Mål

-läsa oh skriva bråk til exempel 1/2  1/4  1/5  1/10  2/3  5/6  3/8

-avläsa bilder av bråk

-veta hur många delar det går på en hel

-kunna storleksordna bråk, till exempel 1/5  2/5  4/5 och 1/4  1/3  1/2

 

Matteord

Hel, halv, tredjedel, fjärdedel, femtedel, sjättedel, åttondel, tiondel, störst bråk och minst bråk

Genomförande

Vi jobbar med grön kurs (grundkurs) tillsammans och har genomgångar av nya metoder och begrepp kontinuerligt.Efter diagnos 9 (i gult räknehäfte) väljer eleverna själva blå kurs (lätt) eller röd kurs. Arbetsområdet håller på i fyra veckor. För de som behöver finns Utmaningen och Mera Tornet. eleverna rättar själva sina räknehäften under arbetets gång. Vi tränar problemlösning enskilt, i par, i grupp och praktiskt. Jobbar även digitalt tex med Nomp.se

Varje vecka har eleverna 15 min läxa, som kan göras på läxhjälpen i H-huset om man inte vill ta hem.

På TTM kan du alltid arbeta med din matematik om du önskar.

Bedömning

Formativ bedömning under arbetets gång. Jag som lärare kommer att följa dina arbetsinsatser under lektionerna. Du måste själv visa mig vad du kan, med också fråga när du behöver hjälp och få fler förklaringar. Du får även möjlighet att visa dina förmågor genom diagnos 9 och prov.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: