Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tid

Skapad 2018-04-11 20:22 i Hedens skola Öckerö
Under några veckor kommer vi att arbeta med "tid" på mattelektionerna. Då kommer vi jobba med klockan, analogt och digitalt, tidsskillnader och tidtabeller. Vi kommer till viss del även använda NO-lektionerna där vi särskilt kommer att fokusera på de "stora" tidsbegreppen, såsom årstid, år, månad, vecka och dygn. Först kommer vi att göra diagnoser för att se vad ni redan kan, samt vad ni behöver träna mer på.
Grundskola 4 Matematik
Arbetsområdet Tid inom matematiken

Innehåll

Mål – Syfte, centralt innehåll och konkretiserade mål

Du ska kunna:

- enheterna år, månad, vecka, dygn, timme, minut och sekund.

- läsa och skriva datum.

- avläsa klockan och skrivs klockslag med siffror.

- räkna med begreppen tidigare och senare, utifrån ett visst klockslag.

- räkna ut skillnaden i tid mellan två klockslag.

- läsa en tidtabell.

Begreppen: år, skottår, månad, vecka, dygn, timme, minut, sekund, datum, tidsskillnad, tidtabell.

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. Kopplade kunskapskrav

Detta kommer att bedömas:

- din förmåga att lösa problem och förklara hur du tänker.

- din förmåga att beskriva och använda olika matematiska begrepp.

Undervisning – Genomförande och tidsplan

Undervisningens innehåll:

- Genomgångar

- Diskussioner

- Matematikuppgifter i boken

- Arbeta med matematikappar på iPaden 

- Praktiska övningar

- Arbeta enskilt, i par eller i grupp.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Tidmätning på olika sätt, från solur till atomur.
  Fy  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma  E 6

Matriser

Ma
Vt 2017 Tid

På väg
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Tid
 • Ma  4-6
 • Ma  4-6
 • Ma  4-6
Du har grundläggande förståelse för enheterna år, månad, vecka, dygn, timme och sekund.
Du har god förståelse för enheterna år, månad, vecka, dygn, timme och sekund.
Du har mycket god förståelse för enheterna år, månad, vecka, dygn, timme och sekund.
Du kan i huvudsak läsa och skriva datum. Du kan i huvudsak leta reda på uppgifter i almanackan.
Du kan relativt väl läsa och skriva datum. Du kan relativt väl leta reda på uppgifter i almanackan.
Du kan på ett väl fungerande sätt läsa och skriva datum. Du kan på ett väl fungerande sätt leta reda på uppgifter i almanackan.
Du kan i huvudsak avläsa klockan och skriva klocklslag med siffror.
Du kan relativt väl avläsa klockan och skriva klocklslag med siffror.
Du kan på ett väl fungerande sättavläsa klockan och skriva klocklslag med siffror.
Ny aspekt
Du kan i huvudsak räkna ut skillnaden i tid mellan två klockslag och läsa av en tidtabell.
Du kan relativt väl räkna ut skillnaden i tid mellan två klockslag och läsa av en tidtabell.
Du kan på ett väl fungerande sätt räkna ut skillnaden i tid mellan två klockslag och läsa av en tidtabell.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: