👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Energi

Skapad 2018-04-11 21:30 i Östergårdsskolan Halmstad
Grundskola 5 Fysik
Kan energi ta slut? Hur kan man få mer energi? Varför krävs det mycket energi för att få maten på tallriken? Hur kan vattnet som forsar i Norrland bli elektricitet i Skåne? Varför blir det strömavbrott ? Hur fungerar en elvisp? Detta är några saker vi ska ta reda på under det här arbetsområdet.

Innehåll

Syfte:

Genom undervisningen i ämnet fysik ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

 

Arbetssätt:

Vi kommer att arbeta med:

Filmer, faktatexter, övningar, diskussioner och dokumentation

 

Begrepp:

Elektricitet, energiprincipen, kraftverk, elektromagnet, energiformer,energikälla, fossila bränslen, förnybar energi, växthuseffekt, strömkälla, strömbrytare, sluten krets

 

Mål:

Du ska kunna:

ge exempel på vad vi behöver energi till

förstå vad energiprincipen innebär

ge exempel på energikällor

veta skillnaden på förnybar och icke förnybar energi

veta hur en elektrisk apparat fungerar, t.ex. en elvisp

ge exempel på vad magneter används till

 

Bedömning:

Exit tickets, inlämningsuppgifter och litet prov

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
  Fy  4-6
 • Elektriska kretsar med batterier och hur de kan kopplas samt hur de kan användas i vardaglig elektrisk utrustning, till exempel i ficklampor.
  Fy  4-6
 • Magneters egenskaper och användning i hemmet och samhället.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Fy  4-6

Matriser

Fy
Energi

På väg att nå målen
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Använda information
 • Fy
 • Fy  E 6
Du kan med stöd använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra  framställningar med mycket anpassning till sammanhanget.
Du kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra  framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
Du kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med  god anpassning till sammanhanget.
Begrepp
 • Fy
 • Fy  E 6
Du har några grund- läggande kunskaper om begrepp och kan med stöd använda dem i diskussioner och texter
Du har grund- läggande kunskaper om begrepp och  visar det genom att ge exempel på några begrepp och  förklarar dem.
Du har goda kunskaper om begrepp och visar det genom att använda dem och förklara dem muntligt och/eller skriftligt i dina resonemang.
Resonemang
 • Fy  4-6
 • Fy  4-6
 • Fy  4-6
 • Fy  E 6
 • Fy  E 6
 • Fy  E 6
Du kan till viss del med stöd resonera kring elektricitet, mageter och ge exempel på någon energikälla
Du kan föra enkla resonemang om elektriska kretsar, magneter och  beskriva och ge exempel på energikällor, energianvändning.
Du kan föra utvecklade och väl underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter . Du kan också förklara och visa på något enkelt samband mellan energikällor, energianvändning och isolering med relativt god koppling till energins oförstörbarhet och flöde.