Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bertas Experiment

Skapad 2018-04-11 23:17 i Pluggparadiset Uppsala
Med utgångspunkt i materialet Bertas experiment tränar vi eleverna i att använda sig av ett undersökande arbetsätt .
Grundskola 2 NO (år 1-3)
Du kommer att få delta, undersöka och dokumentera när vi utför olika experiment med hjälp av draken Berta. Bild: Draknet.nu

Innehåll

Undervisning
Vi kommer att lära känna kemidraken Berta. Hon kommer att visa och lära oss om olika experiment.
Du kommer att lära dig ord som används inom naturvetenskapen. Vi kommer att träna på att undersöka och följa en arbetsgång.
Du kommer att få öva på att samtala, dokumentera och jämföra.

Mål och bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

- aktivt delta

- ställa hypoteser

- reflektera över vad som händer vid experiment

- skriva och/eller rita en enkel dokumentation

- jämföra resultat

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  NO
 • Centralt innehåll
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  NO  1-3
 • Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: