👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lek och rörelse

Skapad 2018-04-12 07:56 i Björkås förskola Ludvika
En mall att utgå från när den pedagogiska förskoleverksamheten/arbetsområdet ska planeras. (Reviderad ht-2016)
Förskola
Med planerade aktiviteter i rörelserummet vill vi utmana och utveckla barnens motorik och bidra till rörelseglädje.

Innehåll

Temat/aktiviteten

En gång i veckan besöker vi rörelserummet som finns på förskolan.

 

Var är vi?

Barnen visar intresse för att uttrycka sig med kroppen , röra på sig och röra sig till musik.

 

Vart ska vi?

Vi vill bidra till att barnen utvecklar sin motorik. Att barnen utmanas att prova på nya aktiviteter i rörelserummet.Barnen i gruppen är på olika nivåer i sin motoriska utveckling och där vill vi utmana dom i sin nivå. Med aktiviteterna vill vi skapa samhörighet i gruppen. Att barnen får positiva erfarenheter av rörelseglädje.

 

 

 

Hur gör vi?

Vi planerar aktiviteterna för rörelse. Vi utgår ifrån barnens intressen och deras motoriska nivå.

 

Läroplanen

Vilka läroplansmål är kopplade till aktiviteten/arbetsområdet? (max 3 mål)

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
    Lpfö98 Rev. 2016