👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Face

Skapad 2018-04-12 08:34 i Maria Parkskolan Helsingborg
Grundskola 7 – 9 Engelska
Detta arbetsområde handlar om att utveckla er läsförståelse i första hand men vi kommer även arbeta med både den muntliga och den skriftliga förmågan när vi läser boken högt för varandra och svarar på läsförståelsefrågor till varje kapitel.

Innehåll

Målet med undervisningen:

Att utveckla vår läsförståelse men också att träna hörförståelse och vår verbala förmåga så som uttal och intonation.

 

Process:

Vi kommer att tillsammans läsa boken Face både i grupp och enskilt. I början kommer vi att arbeta lite långsammare dvs, inte läsa så många kapitel åt gången så att vi har tid att stanna upp och diskutera bokens innehåll.

Ni kommer till en början arbeta mycket med högläsning tillsammans i grupp för att utveckla ert muntliga läsflyt, uttal och intonation. Här är det viktigt att vi hjälper varandra framåt och att man ger feedback på ett konstruktivt sätt till sina kamrater.

Vi kommer att arbeta mycket med läsförståelsestrategier som att kunna läsa mellan raderna och att använda sin problemlösningsförmåga för att förstå även om vi inte kan alla ord i en mening. Ni kommer även få ut dokument med frågor på de olika kapitlen där ni får direkt feedback på hur mycket ni har förstått. Dessa kommer vi också gå igenom i klassrummet som underlag för diskussion

Ni kommer att vara delaktiga under processens gång genom att vid vissa tillfällen få välja med vem, var och hur mycket ni ska läsa. 

Eftersom det kommer att vara en skrivuppgift kopplad till boken kommer vi även gå igenom hur man skriver en "summary"

Produkt:

Produkterna i detta projekt kommer att vara de läsförståelser som finns till varje kapitel.

Ni kommer även att skriva en "summary" på boken.

Samt göra ett läsförståelseprov som utgår från boken och dess innhåll.

Bedömning:

Både process och produkt kommer att ligga som grund för bedömning i detta arbetsområde.

Jag kommer att lyssna på er när ni läser och ge konstruktiv feedback på er muntliga förmåga

Titta på era resultat på de läsförståelser ni gör till varje kapitel  för att se hur mycket ni förstår av det ni läser

Använda mig av det prov ni skriver i slutet av projektet

Samt väga in när ni deltar i gemensamma diskussioner i klassrummet

 

Nedan kan ni se vilka syften vi arbetar emot, vilka centrala innehåll och vilka kunskapskrav som kommer att bli bedömda i detta projekt.

 

 

Uppgifter

 • Book review

 • Book review

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
  En  E 9
 • Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  E 9
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
  En  E 9
 • I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  En  E 9
 • Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  En  E 9
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
  En  E 9
 • I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
  En  E 9
 • I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  En  E 9