Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rika och fattiga länder

Skapad 2018-04-12 08:35 i Djupedalskolan Härryda
Ett arbetsområde som syftar till att belysa skillnaden mellan rika och fattiga länder samt orsaker till och konsekvenser av detta.
Grundskola 9 Geografi
Vad är hållbar utveckling? Varför finns det fattiga och rika länder?

Innehåll

Syfte och konkreta mål

Kunna redogöra för:

 • Vad som kännetecknar rika respektive fattiga länder
 • några teorier om orsaker till fattigdom
 •  några mått på välfärd och välstånd, t ex BNI, BNP och HDI

Kunna analysera länder utifrån

 • fattigdomsteorier,
 • välfärdsmått
 • kännetecken för rika och fattiga länder samt
 • tillgänglig fakta och statistik

Kunna föreslå några åtgärder för utveckling och åtgärder för att lindra konsekvenser av sårbarheter i olika livsmiljöer.

 

Undervisning

Kursen startar med individuell inläsning av faktastoffet. Därefter följer  genomgångar av centrala delar av stoffet. Vi bekantar oss också med några teorier om orsaker till fattigdom.

Tillämpning av kunskaper och fakta sker genom arbete i par.

Ni använder i första hand nätbaserade källor som Globalis, Landguiden, So-rummet och Gap-minder.

 

Bedömning

Bedömningsunderlaget på kursen utgörs av:

 • Skriftlig kunskapskontroll på faktastoffet.
 • De samtal som sker i klassens diskussioner och samtal.

Vid bedömningen läggs tonvikten på din förmåga att resonera kring samband mellan människa och natur, genom att t ex redogöra för orsaker till och konsekvenser av fattigdom, industrialisering, demokratisering... Även din förmåga att koppla resonemang till olika teorier samt använda geografiska begrepp bedöms.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • Kunskapskrav
 • Eleven har mycket goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
  Ge  A 9
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
  Ge  A 9
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt, samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
  Ge  A 9
 • Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för välutvecklade och väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
  Ge  A 9

Matriser

Ge
Fattiga och rika länder

Ej tillräckliga kunskaper
Godtagbart (E +D)
Bra (C)
Utmärkt (B + A)
Faktakunskaper
Du har ej tillräckliga kunskaper om ämnesområdet "Fattiga och rika"
Du har grundläggande kunskaper om ämnesområdet "Fattiga och rika"
Du har goda kunskaper om ämnesområdet "Fattiga och rika"
Du har mycket goda kunskaper om ämnesområdet "Fattiga och rika"
Analysförmåga
Du har ej tillräckliga kunskaper
Du kan: - beskriva enkla samband och mönster. - föra enkla resonemang som till viss del är underbyggda. - dra enkla slutsatser och som till viss del underbyggda. - ge enkla förslag på lösningar som till viss del är underbyggda. - använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan: - beskriva förhållandevis komplexa samband och mönster. - föra utvecklade resonemang som är relativt väl underbyggda. - dra utvecklade slutsatser som är relativt väl underbyggda. - ge utvecklade förslag på lösningar som är relativt väl underbyggda. - använda begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan: - beskriva komplexa samband och mönster. - föra välutvecklade och nyanserade resonemang som är väl underbyggda. - dra välutvecklade slutsatser och som är väl underbyggda. - ge välutvecklade förslag på lösningar som är väl underbyggda. - använda begrepp på ett väl fungerande sätt.

Ge
Geografi

Genom undervisningen i ämnet geografi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

I tabellen nedan hittar du kunskapskraven för betyg E - C- A i slutet av årskurs 9.
 • Ge   analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
 • Ge   utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
 • Ge   göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
 • Ge   värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
E
C
A
Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Eleven har goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Eleven har mycket goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt. Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då förhållandevis komplexa geografiska mönster av handel och kommunikation samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt. Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då komplexa geografiska mönster av handel och kommunikation samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt, samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt, samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Vid fältstudier använder eleven kartor och andra verktyg på ett i huvudsak fungerande sätt.
Vid fältstudier använder eleven kartor och andra verktyg på ett relativt ändamålsenligt sätt.
Vid fältstudier använder eleven kartor och andra verktyg på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Eleven har grundläggande kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven har goda kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med relativt god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven har mycket goda kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för enkla och till viss del underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för välutvecklade och väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: