👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Träningsplanering Styrka och Kondition

Skapad 2018-04-12 08:53 i Gemensamt i Borlänge Borlänge
Grundskola 7 – 9 Idrott och hälsa
Ska barn och ungdomar styrketräna? Är det skadligt? Vi pratar om styrketräning, säkerhet och teknik och testar även på olika typer av styrka.Vi pratar även om konditionsträning och provar olika sätt att träna sin kondition på.Vi pratar om vad en god hälsa innebär och hur både den fysiska psykiska och sociala hälsan påverkar vår träning. Eleverna får sedan själv sätta upp ett personligt träningsmål och planerar träningen utifrån det. Sedan genomför de sitt program och för träningsdagbok som de sedan utvärderar.

Innehåll

-Teori om styrketräning. Varför och hur?

Gymvett, säkerhet och teknik.

-Praktiskt testar på olika styrketräningsformer och går igenom tekniken på de vanligaste styrkeövningarna, med och utan vikter.

-Hur man gör och tänker kring träningsplanering,utförande och sedan utvärdering.

-Praktiskt prova olika sätt att träna sin kondition.

- Hur träning påverkar vår hälsa

 

Uppgifter

  • Träningsplanering styrka

Matriser

Idh
träningsplanering

Nivå 0
Ej uppnått krav
Nivå 1
Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt, sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter
Nivå 2
Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt, sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter...
Nivå 3
Eleven kan på ett väl fungerande sätt, sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter...
Planering
  • Idh
  • Idh  7-9
  • Idh  7-9
  • Idh  E 9
  • Idh  C 9
  • Idh  A 9
F Ej uppnått mål
E Eleven kan sätta upp mål som i huvudsak är realistiska och motiverade. Eleven kan välja aktiviteter/övningar/träningsfrekvens och intensitet som i huvudsak är motiverade och anpassade till träningsprogrammets mål.
C Eleven kan sätta upp mål som är relativt realistiska och motiverade. Eleven kan välja aktiviteter/övningar, träningsfrekvens och intensitet som är relativt väl motiverade och anpassade till träningsprogrammets mål.
A Eleven kan sätta upp mål som är realistiska och motiverade. Eleven kan välja aktiviteter/övningar, träningsfrekvens och intensitet som är väl motiverade och anpassade till träningsprogrammets mål.
utförande och utvärdering
  • Idh  E 9
  • Idh  C 9
  • Idh  A 9
F Ej uppnått mål
E Eleven kan ge en enkel och till viss del underbyggd beskrivning av träningsprogrammets förväntade effekter på den fysiska förmågan och hälsa, samt sätta detta i relation till egna upplevelser. Eleven kan ge enkla exempel på och föra en till viss del underbyggt resonemang om hur fysiska, psykiska och sociala aspekter av hälsan påverkas av träning och andra faktorer
C Eleven kan ge en utvecklad och relativt väl underbyggd beskrivning av träningsprogrammets förväntade effekter på den fysiska förmågan och hälsa, samt sätta detta i relation till egna upplevelser. Eleven kan ge utvecklade exempel på och föra ett relativt väl underbyggt resonemang om hur fysiska, psykiska och sociala aspekter av hälsan påverkas av träning och andra faktorer
A Eleven kan ge en väl utvecklad och väl underbyggd beskrivning av träningsprogrammets förväntade effekter på den fysiska förmågan och hälsan samt sätta detta i relation till egna upplevelser. Eleven kan ge välutvecklade exempel på och föra ett väl underbyggt resonemang om hur fysiska, psykiska och sociala aspekter av hälsan påverkas av träning och andra faktorer