Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Andning, Blodomlopp och Försvar

Skapad 2018-04-12 09:20 i Forssaklackskolan Borlänge
Planering för området människokroppen med fokus på kroppens celler, organ och organsystem kopplat till andning, hjärta, blodomlopp och blod.
Grundskola 8 Biologi
Varför andas vi mer när vi springer? Vad händer när vi om vi använder för mycket antibiotika? Detta kommer vi bland annat att gå igenom och diskutera under två veckor då vi går igenom blod, andning och försvar.

Innehåll

Konkretiserade mål

Efter detta arbetsområde ska du kunna:

Namnge och beskriva funktionen hos organen i  andning och blodomlopp.
Beskriva hur organen fungerar tillsammans.
Resonera kring hälsa och sjukdom.
Använda och diskutera dina kunskapet för att ta ställning i några hälsofrågor.

Undervisningen

Under detta arbetsområde kommer vi att arbeta med lärarledda genomgångar, läsa texter, se på filmer, diskutera, och göra övningar.

Vi kommer att arbeta med andningen och cirkulationen. Undervisningen kommer att kretsa kring genomgångar av centralt innehåll, filmvisning, diskussioner och praktiska övningar. Vi kommer att gå igenom uppbyggnad av  andningsorganen och hjärtat. Dessutom kommer vi att läsa om funktionen hos de olika organsystemen, hur vi andas och varför samt hur hjärtat slår.

Arbetsgång 

 

Lektion 1-2:

Labb. Puls 

Andning 

 • förklara vad vår kropp behöver syre till
 • beskriva hur det går till när vi andas
 • beskriva hur lungorna är uppbyggda
 • förklara varför det är bättre att andas med näsan än med munnen
 • vad som menas med vitalkapacitet

Länkar andning:

 http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=26&article=EDUS72901

http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=26&article=EDUS72902

 

Lektion 3-5:

 • redogöra för hur hjärtat är uppbyggt och hur det arbetar
 • känna till hur hjärtat ser ut hos olika livsformer och hur uppbyggnaden påverkar hur effektivt hjärtat är
 • redogöra för blodomloppet och vad blodet består av
 • förklara varför det är viktigt att ha kunskap om olika blodgrupper
 • vad som menas med blodtryck och puls och vad som påverkar dessa samt hur de mäts

 

Lektion 6-8:

 • förklara skillnaden mellan inflammation och infektion
 • redogöra för utsöndringsorganen och hur dina njurar fungerar
 • förklara hur vårt immunförsvar fungerar
 • förklara vad allergi är och ge exempel på allergireaktioner
 • hälsoaspekter- t ex tobaks påverkan på lungor och blod, sjukdomar t ex stroke, hjärtinfarkt, blodpropp,högt blodtryck, leukemi, anemi

 

Länkar antibiotikaresistens:

 

Plansch: http://www.sverigeskonsumenter.se/PageFiles/15655/Antibiotikaresistens_plansch.pdf

Debatt: https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2016/11/18/vi-maste-sluta-anvanda-antibiotika-i-onodan/

Forskning.se: 

Viktiga ord och begrepp:

 Bronker, lungblåsor (alveoler), lungsäckar,  flimmerhår, vitalkapacitet, förmak, kammare, blodkärl, artär, ven, kranskärl, kapillär, stora- och lilla kretsloppet, blodkroppar (röda, vita samt blodplättar), blodplasma, blodgrupper, blodtransfusion, njurar, infektion, inflammation, immunförsvar, allergi, blodvärde.

 

Bedömning

Dina kunskaper och förmågor kommer att bedömas kontinuerligt, men även genom:
Diskussion kring en praktisk övning samt en avslutande uppgift.

Aktivitet under lektionerna, vid genomgångar och diskussioner.

Kvaliteten på dina förmågor kommer bedömas i matrisen nedan.

Kopplingar till läroplanen

 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.
  Bi  7-9
 • Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
  Bi  7-9
 • Fältstudier, experiment och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Bi  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  7-9

Matriser

Bi
Biologi: Andning och cirkulation

————>
----------->
----------->
Begreppskunskap: Organ och organsystem
Du kan ge exempel och beskriva begreppen
Du når i nuläget inte målen för begreppsförmågan.
Du har visat grundläggande kunskap om andning, blod, blodsystemets organ och funktion genom att till viss del kunna använda begreppen, ge exempel och beskriva.
Du har visat god kunskap om andning, blod, blodsystemets organ och funktion genom att kunna använda begreppen, beskriva utförligt och förklara dom. Du ger dessutom något exempel på hur de är relaterade till varandra
Resonera
Du kan muntligt och skriftligt använda områdets begrepp
Du når i nuläget inte målen för resonemangsförmågan.
Du kan föra enkla resonemang kring kroppen och påverkan av olika hälsoval.
Du kan föra utvecklade resonemang kring kroppen och påverkan av olika hälsoval.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: