Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Cirkeln

Skapad 2018-04-12 09:23 i Frötuna skola Norrtälje
Grundskola 6 Matematik
I det här arbetet får eleverna mäta längd av diameter och radie. Därefter tränar vi på att räkna ut area och omkrets med hjälp av pi. Avsnittet är baserat på Matte Borgen 6B kap 8

Innehåll

lärandemål:

Du ska kunna förklara begreppen diameter och radie

Du ska kunna beräkna cirkelns omkrets och area

Du ska kunna läsa av och tolka ett cirkeldiagram

 

Så här kommer vi att lära oss:

Genomgångar i helklass

Problemlösning i basgrupper och par

Smartech övningar

Räkna i matteborgen s 64 - 71

diagnos s 72-73

fördjupningsuppgifter

 

 

Uppgifter

 • Cirkeln kap 8

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Cirkeln

Rubrik 1

Nivå 1
E
Nivå 2
C
Nivå 3
A
Aspekt 1
Du kan förklara begreppen diameter och radie
Du använder begreppen diameter och radie och kan förklara vad det är
Du använder dig utav begreppen diameter och radie och kan förklara för dina kamrater och lärare så att de förstår
Du använder dig utav begreppen diameter, radie, cirkelbåge och cirkelsektor och kan förklara för dina kamrater och lärare vad det innebär. Du kan använda dina kunskaper i andra sammanhang i tex i problemlösning
Ny aspekt
Du kan beräkna cirkelns omkrets och area
Du kan räkna ut cirkelns diameter och area med hjälp av pi
Du kan räkna ut cirkelns omkrets och area med hjälp av pi och kunna förklara för kompisar och lärare så att de förstår.
Du kan räkna ut cirkelns omkrets och area med hjälp av pi. du kan räkna ut area och omkrets på en cirkelbåge och en cirkelsektor och kunna förklara för kompisar och lärare så att de förstår. Du kan använda dina kompisar i andra sammanhang som tex i problemlösning.
Ny aspekt
Du kan läsa av och tolka ett cirkeldiagram
Du kan läsa av och tolka ett cirkeldiagram genom att berätta hur många % en viss andel är
Du kan läsa av och tolka ett cirkeldiagram genom att berätta hur många % en viss andel är och kunna förklara för kompisar och lärare så att de förstår
Du kan läsa av och tolka ett cirkeldiagram genom att berätta hur många % en viss andel är. Du kan para ihop rätt värde i tabeller med rätt diagram. Du kan räkna med medelpunktvinklar och bestämma hur många grader den har och koppla det till diagram. Du kan förklara för kompisar och lärare så att de förstår
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: