Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Prepositioner

Skapad 2018-04-12 09:24 i Musikgrundskolan Synkopen Helsingborg
Grundskola 7 – 9 Engelska
Under några veckor gnuggar vi engelska prepositioner!

Innehåll

Arbetsgång

Ni har veckoläxa i häftet "prepositioner". Vi arbetar med orden i skolan och ni pluggar in dem till läxtillfället. 

Läxor

  • 17/4 - tids- och platsuttryck (29 st)
  • 25/4 - andra uttryck (32 st)
  • 3/5 - about + at
  • 9/5 - for, from, in, of
  • 15/5 - on, to, with
  • 30/5 - Bedöming i form av översättning.

Matriser

En
ENGELSKA kunskapskrav åk 9

Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...

I tabellen nedan hittar du kunskapskraven för betyg E - C- A i slutet av årskurs 9.
E
C
A
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: