Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Boken om mig

Skapad 2018-04-12 10:44 i Vasaskolan Hedemora
Du skriver en bok om dig själv i minst tio kapitel.
Grundskola 7 – 9 Svenska Svenska som andraspråk
Du kommer, fram till jul, att skriva "Boken om mig". I det arbetet skriver du en bok som har minst tio kapitel. Du väljer själv vilket innehåll kapitlen har utifrån en förslagslista. Du kan även välja att sätta in bilder. Kapitel 1-3 är obligatoriska för alla att skriva. Vi hoppas att du kommer att ha mycket glädje av din bok!

Innehåll

Undervisning

Du kommer att arbeta med Boken om mig under perioden v. 47 - v. 51. Instruktioner finns i bifogade dokument under "Uppgifter". 

Du kommer att ha en läxa att intervjua dina föräldrar om hur det gick till när du fick ditt namn (kapitel 2).

Sök efter passande bilder på dig som du kan illustrera kapitlen med. Tänk på att det är bra om de är digitala så att du kan klistra in dem i ditt dokument. 

Du kommer också att göra en självbedömning av din färdiga text utifrån kursplanens kunskapsmål. 

Lycka till!

Uppgifter

 • Boken om mig

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9

Matriser

Sv SvA
Generell matris : Att skriva en egen text

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Stavning
Texten innehåller många stavfel.
Texten innehåller en del stavfel.
Texten innehåller få stavfel.
Texten innehåller mycket få eller inga stavfel.
Skiljetecken
Stor osäkerhet vad gäller skiljetecken.
Lite osäkerhet vad gäller skiljetecken.
Oftast korrekta användanden av skiljetecken.
Korrekt användning av skiljetecken.
Styckeindelning
Inga försök till styckeindelning.
Försök till styckeindelning.
Mestadels fungerande styckeindelning.
Väl fungerande styckeindelning.
Språklig kvalitet
Språket innehåller få variationer. Ordförrådet är magert.
Språket innehåller försök till variation, med relativt gott ordförråd.
Relativt god språklig variation samt gott ordförråd.
Mycket god språklig variation och rikt ordförråd.
Sammanhang
Ett antal meningar staplade på varandra, utan att höra ihop.
Ett försök att få meningarna att höra ihop i ett sammanhang. Det finns en antydan till "röd tråd".
Texten följer en "röd tråd".
Texten är väl genomtänkt och har en klar "röd tråd". Den väcker och bibehåller läsarens intresse.
Uppbyggnad
Beskriver händelser på ett kortfattat och ofullständigt sätt.
Gör enkla beskrivningar.
Gör utvecklade beskrivningar.
Kan använda beskrivningar och berättargrepp på ett välutvecklat sätt.
Kommunikativ kvalitet
Använder talspråklig stil. Texten är inte anpassad till någon mottagare. Du håller dig inte till ämnet.
Förmedlar händelser, snarare än upplevelser och som läsare berörs man inte av texten.
Lyckas förmedla upplevelser, reflektion och engagemang. Läsaren berörs.
Du förmedlar, tolkar och värderar upplevelser. Texten berör och väcker tankar hos läsaren
Genre
Behärskar ännu inte genrens särdrag.
Försöker och lyckas till viss del hålla sig till genrens särdrag.
Har relativt god förmåga att använda dig av den givna genren.
Har mycket god förmåga att utnyttja genrens ramar och visar att du behärskar den.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: