👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rörelse

Skapad 2018-04-12 11:19 i Vittinge förskola Heby
Hur vi arbetar med rörelse.
Förskola

Hur vi ska arbeta med rörelse med en barngrupp på 15 st barn i åldern 1-3 år.

Innehåll

Mål: 

 • Är att med rörelsen ska barnen få känna och upptäcka rörelseglädje, utveckla sin koordination, motorik och kroppsuppfattning samt att barnen ska öka sitt självförtroende och våga utmana sig genom nya rörelser och aktiviteter.

Ge barnen möjlighet att utveckla sin förmåga att röra sig till musik tillsammans i grupp.

Syftet :

Är att med rörelsen att genom olika aktiviteter utveckla och utmana barnens koordination, motorik och rörelseuppfattning. 

Uppgifter

 • Rörelsen finns där hela tiden

Kopplingar till läroplanen

 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin motoriska, sociala, emotionella och kognitiva utveckling,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18