Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Elektrokemi

Skapad 2018-04-12 11:19 i Kollaskolan 6-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 9 Kemi
Elektrokemi beskriver hur metallerna påverkar varandra.

Innehåll

 

du skall

Känna till innebörden av anod, katod och den så kallade

PANK-regeln

Veta vad som menas med oxidation och reduktion samt att de måste ske

samtidigt

Veta hur metallerna kan ordnas enligt spänningsserien och innebörde

n av detta

Veta vad det innebär att vara en

väteutdrivande metall

och hur man kan reda på

om en metall är det.

Veta vad elektrolys är och hur det används i vardagen.

Veta hur ett galvaniskt element fungerar, effekterna av detta och hur det a

nvänds

i vardagen

Veta att det krävs joner i en lösning för att det i lösningen skall kunna

vandra

elektroner

VG

kunna gruppera kemiska föreningar utifrån egenskaper; kunna rita

strukturformler; veta hur det periodiska systemet är uppbyggt; kunna

redovisa

reaktioner med hjälp av formler

Förtydligande: du skall

förstå hur en elektrolys fungerar och kunna tillämpa detta i enklare samma

nhang

förstå hur ett galvaniskt element fungerar och kunna tillämpa detta i e

nklare

sammanhang

kunna förklara hur två olika metaller påverkar varandra i en jonlösning

och kunna

ge exempel på detta

kunna redogöra för en fullständig redoxreaktion i en sammanfattande

formel

känna till vad galvanisering är, dess effekter och hur det används i vardagslive

t

MVG

kunna se samband mellan struktur och egenskap vid kemiska reaktioner;

kunna motivera hypoteser utifrån teorier; kunna föra diskussion krin

g kemisk-tekniska

produkters påverkan på miljö och hälsa

Förtydligande: du skall

kunna läsa och kritiskt granska en text som belyser elektrokemi i vardagen (med

avseende på bl a miljö och påverkan på människor)

 
 
 

Fastställt 2005

kunna dra egna slutsatser

Eleven skall ha kunskap om det naturvetenskapliga arbetssät

tet samt kunna

redovisa sina iakttagelser, slutsatser och kunskaper i skriftlig

och muntlig form

G

Eleven skall kunna redogöra för de säkerhetsregler som gäller vid

laborationer;

delta aktivt under laborationer och redovisa dem med hjälp av

rapport

VG

Eleven bidrar vid bearbetning av vardagliga problem till frågest

ällningar som gå

r

att vetenskapligt undersöka. Eleven deltar vid planering av en u

ndersökning samt

bidrar till dess utvärdering.

MVG

Eleven redovisar med exempel kunskaper om hur vardagliga problem

bearbetas till frågeställningar som kan undersökas vetenskapligt samt utvä

rderar

slutsatser av en undersökning i relation till hypotesen och undersökningen

s upplä

ggning.

Eleven planerar, genomför, utvärderar och dokumenterar en under

sökning.

Eleven skall kunna använda sina kunskaper om naturen, männis

kan och

hennes verksamhet som argument för ståndpunkter i frågor o

m miljö

, h

älsa

och samlevnad

Du skall kunna

G

anv

ända dina naturvetenskapliga kunskaper för att ta ställning i frågor o

m miljö, hä

lsa och samlevnad

VG

kunna

anv

ända dina naturvetenskapliga kunskaper för att granska och värder

a

ställningstaganden i frågor som rör miljö

, h

älsa och samlevnad

MVG

Eleven använder sin naturvetenskapliga kunskap för att granska en

argumentation rörande frågor om miljö, resurshushållning, häl

sa och teknik samt de

intressen och värderingar som ligger bakom olika ställningstaganden.

2.

Planering

 
 
 

Fastställt 2005

3.

Under arbetets gå

ng

Lärare

4. Under arbetets gå

ng

Elev

5.

Utvärdering

Lärare

4.

Utvärdering

Elev

 
 
 

Fastställt 2005

Show sidebar
 
Zoom out
Zoom in
Page up
Page down
Fullscreen
Print
Comment on specific areas

du skall

Känna till innebörden av anod, katod och den så kallade

PANK-regeln

Veta vad som menas med oxidation och reduktion samt att de måste ske

samtidigt

Veta hur metallerna kan ordnas enligt spänningsserien och innebörde

n av detta

Veta vad det innebär att vara en

väteutdrivande metall

och hur man kan reda på

om en metall är det.

Veta vad elektrolys är och hur det används i vardagen.

Veta hur ett galvaniskt element fungerar, effekterna av detta och hur det a

nvänds

i vardagen

Veta att det krävs joner i en lösning för att det i lösningen skall kunna

vandra

elektroner

VG

kunna gruppera kemiska föreningar utifrån egenskaper; kunna rita

strukturformler; veta hur det periodiska systemet är uppbyggt; kunna

redovisa

reaktioner med hjälp av formler

Förtydligande: du skall

förstå hur en elektrolys fungerar och kunna tillämpa detta i enklare samma

nhang

förstå hur ett galvaniskt element fungerar och kunna tillämpa detta i e

nklare

sammanhang

kunna förklara hur två olika metaller påverkar varandra i en jonlösning

och kunna

ge exempel på detta

kunna redogöra för en fullständig redoxreaktion i en sammanfattande

formel

känna till vad galvanisering är, dess effekter och hur det används i vardagslive

t

MVG

kunna se samband mellan struktur och egenskap vid kemiska reaktioner;

kunna motivera hypoteser utifrån teorier; kunna föra diskussion krin

g kemisk-tekniska

produkters påverkan på miljö och hälsa

Förtydligande: du skall

kunna läsa och kritiskt granska en text som belyser elektrokemi i vardagen (med

avseende på bl a miljö och påverkan på människor)

 
 
 

Fastställt 2005

kunna dra egna slutsatser

Eleven skall ha kunskap om det naturvetenskapliga arbetssät

tet samt kunna

redovisa sina iakttagelser, slutsatser och kunskaper i skriftlig

och muntlig form

G

Eleven skall kunna redogöra för de säkerhetsregler som gäller vid

laborationer;

delta aktivt under laborationer och redovisa dem med hjälp av

rapport

VG

Eleven bidrar vid bearbetning av vardagliga problem till frågest

ällningar som gå

r

att vetenskapligt undersöka. Eleven deltar vid planering av en u

ndersökning samt

bidrar till dess utvärdering.

MVG

Eleven redovisar med exempel kunskaper om hur vardagliga problem

bearbetas till frågeställningar som kan undersökas vetenskapligt samt utvä

rderar

slutsatser av en undersökning i relation till hypotesen och undersökningen

s upplä

ggning.

Eleven planerar, genomför, utvärderar och dokumenterar en under

sökning.

Eleven skall kunna använda sina kunskaper om naturen, männis

kan och

hennes verksamhet som argument för ståndpunkter i frågor o

m miljö

, h

älsa

och samlevnad

Du skall kunna

G

anv

ända dina naturvetenskapliga kunskaper för att ta ställning i frågor o

m miljö, hä

lsa och samlevnad

VG

kunna

anv

ända dina naturvetenskapliga kunskaper för att granska och värder

a

ställningstaganden i frågor som rör miljö

, h

älsa och samlevnad

MVG

Eleven använder sin naturvetenskapliga kunskap för att granska en

argumentation rörande frågor om miljö, resurshushållning, häl

sa och teknik samt de

intressen och värderingar som ligger bakom olika ställningstaganden.

2.

Planering

 
 
 

Fastställt 2005

3.

Under arbetets gå

ng

Lärare

4. Under arbetets gå

ng

Elev

5.

Utvärdering

Lärare

4.

Utvärdering

Elev

 
 
 

Fastställt 2005

Show sidebar
Page 1 of 4
Zoom out
Zoom in
Page up
Page down
Fullscreen
Print
Comment on specific areas
Comment on text
 
 
 

du skall

Känna till innebörden av anod, katod och den så kallade

PANK-regeln

Veta vad som menas med oxidation och reduktion samt att de måste ske

samtidigt

Veta hur metallerna kan ordnas enligt spänningsserien och innebörde

n av detta

Veta vad det innebär att vara en

väteutdrivande metall

och hur man kan reda på

om en metall är det.

Veta vad elektrolys är och hur det används i vardagen.

Veta hur ett galvaniskt element fungerar, effekterna av detta och hur det a

nvänds

i vardagen

Veta att det krävs joner i en lösning för att det i lösningen skall kunna

vandra

elektroner

VG

kunna gruppera kemiska föreningar utifrån egenskaper; kunna rita

strukturformler; veta hur det periodiska systemet är uppbyggt; kunna

redovisa

reaktioner med hjälp av formler

Förtydligande: du skall

förstå hur en elektrolys fungerar och kunna tillämpa detta i enklare samma

nhang

förstå hur ett galvaniskt element fungerar och kunna tillämpa detta i e

nklare

sammanhang

kunna förklara hur två olika metaller påverkar varandra i en jonlösning

och kunna

ge exempel på detta

kunna redogöra för en fullständig redoxreaktion i en sammanfattande

formel

känna till vad galvanisering är, dess effekter och hur det används i vardagslive

t

MVG

kunna se samband mellan struktur och egenskap vid kemiska reaktioner;

kunna motivera hypoteser utifrån teorier; kunna föra diskussion krin

g kemisk-tekniska

produkters påverkan på miljö och hälsa

Förtydligande: du skall

kunna läsa och kritiskt granska en text som belyser elektrokemi i vardagen (med

avseende på bl a miljö och påverkan på människor)

 
 
 

Fastställt 2005

kunna dra egna slutsatser

Eleven skall ha kunskap om det naturvetenskapliga arbetssät

tet samt kunna

redovisa sina iakttagelser, slutsatser och kunskaper i skriftlig

och muntlig form

G

Eleven skall kunna redogöra för de säkerhetsregler som gäller vid

laborationer;

delta aktivt under laborationer och redovisa dem med hjälp av

rapport

VG

Eleven bidrar vid bearbetning av vardagliga problem till frågest

ällningar som gå

r

att vetenskapligt undersöka. Eleven deltar vid planering av en u

ndersökning samt

bidrar till dess utvärdering.

MVG

Eleven redovisar med exempel kunskaper om hur vardagliga problem

bearbetas till frågeställningar som kan undersökas vetenskapligt samt utvä

rderar

slutsatser av en undersökning i relation till hypotesen och undersökningen

s upplä

ggning.

Eleven planerar, genomför, utvärderar och dokumenterar en under

sökning.

Eleven skall kunna använda sina kunskaper om naturen, männis

kan och

hennes verksamhet som argument för ståndpunkter i frågor o

m miljö

, h

älsa

och samlevnad

Du skall kunna

G

anv

ända dina naturvetenskapliga kunskaper för att ta ställning i frågor o

m miljö, hä

lsa och samlevnad

VG

kunna

anv

ända dina naturvetenskapliga kunskaper för att granska och värder

a

ställningstaganden i frågor som rör miljö

, h

älsa och samlevnad

MVG

Eleven använder sin naturvetenskapliga kunskap för att granska en

argumentation rörande frågor om miljö, resurshushållning, häl

sa och teknik samt de

intressen och värderingar som ligger bakom olika ställningstaganden.

2.

Planering

 
 
 

Fastställt 2005

3.

Under arbetets gå

ng

Lärare

4. Under arbetets gå

ng

Elev

5.

Utvärdering

Lärare

4.

Utvärdering

Elev

 
 
 

Fastställt 2005

Show sidebar
 
Zoom out
Zoom in
Page up
Page down
Fullscreen
Print
Comment on specific areas

Du skall

·         Känna till innebörden av anod, katod och den så kallade ”PANK-regeln”

·         Veta vad som menas med oxidation och reduktion samt att de måste ske samtidigt

·         Veta hur metallerna kan ordnas enligt spänningsserien och innebörden av detta

·         Veta vad det innebär att vara en ”väteutdrivande metall” och hur man kan reda på om en metall är det.

·         Veta vad elektrolys är och hur det används i vardagen.

·         Veta hur ett galvaniskt element fungerar, effekterna av detta och hur det används i vardagen

·         Veta att det krävs joner i en lösning för att det i lösningen skall kunna ”vandra” elektroner

  För högre måluppfyllelse:

Du skall

·         förstå hur en elektrolys fungerar och kunna tillämpa detta i enklare sammanhang

·         förstå hur ett galvaniskt element fungerar och kunna tillämpa detta i enklare sammanhang

·         kunna förklara hur två olika metaller påverkar varandra i en jonlösning och kunna ge exempel på detta

·         kunna redogöra för en fullständig redoxreaktion i en sammanfattande formel

·         känna till vad galvanisering är, dess effekter och hur det används i vardagslivet

·         kunna läsa och kritiskt granska en text som belyser elektrokemi i vardagen (med avseende på bl a miljö och påverkan på människor)

·         kunna dra egna slutsatser

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Olika faktorer som gör att material, till exempel järn och plast, bryts ner och hur nedbrytning kan förhindras.
  Ke  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Ke  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Ke  E 9
 • I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Ke  E 9
 • Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till kemiska modeller och teorier.
  Ke  E 9
 • Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
  Ke  E 9
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
  Ke  E 9
 • Eleven kan föra enkla till viss del underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på enkelt identifierbara kemiska samband i naturen.
  Ke  E 9
 • Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
  Ke  C 9
 • I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Ke  C 9
 • Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till kemiska modeller och teorier.
  Ke  C 9
 • Eleven för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
  Ke  C 9
 • Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
  Ke  C 9
 • Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på förhållandevis komplexa kemiska samband i naturen.
  Ke  C 9
 • I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
  Ke  A 9
 • Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till kemiska modeller och teorier.
  Ke  A 9
 • Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
  Ke  A 9
 • Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
  Ke  A 9
 • Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på komplexa kemiska samband i naturen.
  Ke  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: