👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Systematiskt Kvalitetsarbete

Skapad 2018-04-12 12:27 i Föräldrakooperativet Gåvan i Mörsil Åre
Förskola
Barns inflytande I förskolan läggs grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för bör ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av verksamheten - utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,

Innehåll

Gåvans mål:

Att barnen själv får förståelse hur de kan påverka sin vardag på förskolan.

 

Insatser för att nå målet:

Vi har morgonmöten. Där får barnen möjlighet att välja aktivitet och även träna på samarbete, inflytande, demokrati och beslutfattande.

Nya insatser januari 2018: Barnen får vara med att bestämma vilka aktiviteter som är tillgängliga och de som vill får möjlighet att leda morgonmötet. Dagens hjälpredor kan utvecklas till flera områden. Barnen får vara med och ge förslag på vad de olika rummen skall användas till, vad som ska finnas i de olika rummen etc.

 

Resultat:

Januari 2018 Barnen är otroligt intresserade av morgonmötet, de väljer oftast efter eget önskemål. Vissa barn har förstått att det går att påverka sin dag på förskolan. Barnen har fått insikt om att demokrati fungerar, att det som inte blir i dag, blir en annan dag, att vänta på en aktivitet inte alltid är negativt.

 

Analys - vad har vi lärt oss:

Vi pedagoger behöver vara flexibla.

 

 

Åtgärder för utveckling:

 

 

Åtgärder för kvalitetssäkring: