Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Olika texttyper, estetiska uttryck och medier

Skapad 2018-04-12 12:32 i Munkegärdeskolan Kungälv
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Svenska
Vi jobbar med betygskravet som handlar om olika texttyper, estetiska uttryck och medier.

Innehåll

Olika texttyper, estetiska uttryck och medier

 

Jobba enskilt eller två och två med någon av följande uppgifter:

 

 • Bilden

Titta på bilden i några minuter och fundera på:

 • Vad ser du på bilden? Vad händer? Vilka är inblandade?
 • Vad kan ha utlöst situationen? Vad händer sedan?
 • Känner du igen händelsen?
 • Sätt händelsen i ett större perspektiv. Gör kopplingar utanför händelsen, i tid och rum.
 • Finns det övergripande ord eller begrepp som passar till bilden? (t ex demokrati-diktatur). Förklara hur du tänker kring kopplingen mellan orden och bilden

 

 • “Bilden och pratbubblan”

 • Välj en bild.
 • Fundera på en lämplig text som ska infogas i en tanke- eller pratbubbla - skriv också en rubrik

 

 

 • Kombinera ordspråk och bild

 • Välj en liknelse, ett ordspråk eller idiom som på något sätt berättar om vem du är, vill vara eller kommer att bli.
 • Leta bilder på PLATSER som passar till din KÄNSLA du får när du tänker på ordspråket (och dig själv).
 • Komplettera med SAKER, DJUR eller något annat som kan förstärka KÄNSLAN.
 • Ta en selfie med enfärgad bakgrund.
 • Skapa en bild av BAKGRUNDEN, SELFIEN och SAKEN i något slags ritprogram
 • Den färdiga bilden med ordspråket skapas i www.canva.com
 • Konspirationsteorier

Läs artikeln och besvara frågorna nedan.

Läs Jenni Karlssons artikel Experten: Därför tror vi på konspirationsteorier.

Frågor att besvara efter du läst artikeln

 1. Varför tror människor på konspirationsteorier?

 2. Vad är en konspiration?

 3. Ta reda på lite mer om bakgrunden till dessa två spridda konspirationsteorier redovisa vad du fått fram med t.ex. ett collage eller en vlogg

 

Använd den klassiska källkritiska metoden

Undersök argumenten i några vanliga konspirationsteorier. Tänk på hur argumenten förhåller sig i relation till den klassiska källkritiken. Använd gärna konspirationsteorierna om chemtrails eller månlandningen som utgångspunkt.

 • Äkthet. Är källan vad den uppger sig för att vara? Är den en kopia eller ett original? Är den falsk eller äkta?
 • Tid. Är informationen aktuell eller kan det finnas nyare rön? Hur långt efter det inträffade upprättades källan?
 • Beroende. Är källan fristående eller hör den ihop med andra källor? Är informationen från källan beroende av andra källor? På vilket/vilka sätt?
 • Tendens. Finns det värderingar i informationen från källan? Vems intressen företräder källan? Finns det motstridig information från andra källor? Hur trovärdig är den motstridiga informationen?

 

 • Använd din bok för att gestalta en händelse eller en känsla

 

Uppgifter

 • Olika texttyper, estetiska uttryck och medier - ideer

Matriser

Sv SvA
Kunskapskrav Svenska Munkegärde

Når ej målen
E
C
A
3. Resonemang om framträdande budskap samt upplevelse av läsningen
Eleven kan, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Eleven kan, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Eleven kan, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
10. Förstärkning och levandegörande av budskap
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: