Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik år 2-3

Skapad 2018-04-12 12:51 i Munkedalsskolan Munkedal
Planering i musik för år 2, 2018
Grundskola F – 3
Musik ska byggas utav glädje, av glädje bygger man musik...

Innehåll

Så här ska vi arbeta

Vi kommer att arbeta mot målen i musik genom:

 • att sjunga sånger tillsammans
 • sång-lekar
 • rytmikövningar med handklapp
 • att lyssna på olika sorters musik - olika genrer
 • musiklyssnande med samtal om tankar och känslor du får av musiken
 • att lära oss några musiksymboler
 • att sjunga sånger och psalmer som hör ihop med olika högtider.
 • att måla till olika slags musik.

 

Elevens mål

Du ska kunna:

 • delta när vi sjunger
 • klappa rytm och puls i olika sånger
 • känna till några musiksymboler
 • lyssna aktivt på musik och uttrycka, i ord eller bild, de tankar och känslor du får när du lyssnar
 • några svenska högtidssånger och psalmer

 • känna till namnen på några kända kompositörer.  

 

Vi kommer att bedöma

Under arbetets gång kommer vi att bedöma din förmåga att arbeta aktivt och:

  • delta i våra sånger
  • klappa rytmer 
  • gestalta sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser
  • känna igen några musiksymboler
  • lyssna aktivt till musik och kunna berätta om tankar, känslor och bilder som uppkommer.
  • känna till samt delta aktivt i de sånger och psalmer som hör ihop med olika svenska högtider.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, och
  Gr lgr11
 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
  Mu  1-3
 • Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.
  Mu  1-3
 • Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.
  Mu  1-3
 • Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Musiksymboler, bilder och tecken.
  Mu  1-3
 • Associationer,tankar,känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.
  Mu  1-3
 • Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.
  Mu  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: