Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska - tala - år 4 Östra skolan 17/18

Skapad 2018-04-12 13:06 i Östra skolan Falun
Kopiera mallen och gör din egen planering. Kopplat till önskade ämnen. TA BORT DEN HÄR TEXTEN SOM VISAS I SKOLBANKEN.
Grundskola 4 – 6 Svenska
Det är bra att öva sig i att tala inför andra. Här ska vi öva inför en liten grupp och sedan inför en större skara.

Innehåll

1A. MÅL I LÄROPLANENS KAPITEL 1 & 2

Vi kommer jobba mot följande mål i läroplanens kapitel 1 & 2:

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt, 
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,     
 • tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö  

 

1B. FÖRMÅGOR

 Vi kommer arbeta mot följande förmågor i kursplanen:

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

2A. UNDERVISNING

I det här arbetsområdet kommer du få undervisning om (centralt innehåll):

 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen
 • hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt
 • andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur
 • gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.

Detta betyder:

 • Tips om hur man pratar inför en publik
 • Hur förbereder du ett tal, stödord, punkter etc
 • Hur är man som publik?

2B. FÖRSLAG PÅ ARBETSSÄTT

 • Genomgång av olika tips hur man talar inför publik
 • Egen förberedelse i skolan  
 • Öva på ditt framförande  

3. BEDÖMNING

Vi kommer bedöma din förmåga att:

 • Formulera dig i tal
 • Anpassa språket till mottagaren  

 

Vi kommer bedöma din förmåga genom:

 • Hur - Du pratar inför en mindre grupp
 • När - Vid det tillfälle du håller ditt tal 
 • Vem - Magnus eller Jerker
 • Formativ bedömning - Du får återkoppling direkt hur det gick

 

Exempel på bedömning:

Ta fram och visa upp exempel på elevarbeten som motsvarar t ex de olika kunskapsnivåerna, så eleverna får en bild av vad som förväntas.

 

Matriser

Sv
Tala - Svenska år 4 Östra skolan 17/18

Insatsk krävs
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Eleven kan förbereda och genomföra ... muntliga redogörelser med... fungerande inledning, innehåll och avslutning och ... anpassning till syfte och mottagare.
...enkla ... i huvudsak ...viss = Du förbereder och genomför ett tal på ett bra sätt med inledning, innehåll och avslutning.
...utvecklade ...relativt väl ...relativt god = Du förbereder och genomför ett tal på ett bra sätt med tydlig inledning, innehåll och tydlig avslutning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: