Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fördjupningsfasen: Hur ska vi bygga upp för att leva oss in som snäckor? Vecka 15-17

Skapad 2018-04-12 13:31 i Rosenknoppens förskola Helsingborg
Förskola
Hur kan man använda sig av Ikt verktyget greenscreen i att leva sig in som ett djur? Vi utforskar appen. Vi återkopplar till intresseområdet snäckor, och hur vi kan bygga ett snäckhus. För att kunna leva oss in i rollen som snäcka.

Innehåll

Vi fortsätter att erbjuda barnen att utforska  i deras val av ikt verktygen Greenscreen och Puppet pals. Hur kan vi göra för att pröva på att leva oss in i ett djurs liv? Vi jobbar i mindre grupper där barnen har valt område och roll.

Vi ska fortsätta att erbjuda barnen spår inom snäckor. Pedagoger ger tillbaka barnens tankekartor från tidig vårtermin där de gav sina tankar kring hur vi kan bygga upp ett snäckhus samt där vi kan leka snäckor. 

Barnens tankar återgavs och kanske ny kommer fram. 

Vi tar till vara på barnens område i Tallskogen, kan man samla material från skogen till att bygga upp i vår miljö?

Vi erbjuder val i hur man kan skapa sniglar/snäckor och bygga upp vår miljö.

Barnen kommer att ha lillmöten där vi återger vad som har sagts och dokumenterats för att göra nya val.

 

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: