Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Resultat NP sv/Sva

Skapad 2018-04-12 13:43 i Stenhammarskolan 7-9 Flen
Grundskola 9 Svenska som andraspråk Svenska
Resultat på nationella provet i Svenska/Svenska som andraspråk. Resultat för alla tre delmomenten och det sammanvägda provbetyget.

Matriser

Sv SvA
NP SV/SVA

Delprov A

F
E
C
A
Leda diskussion
Eleven leder inte diskussionen.
Eleven initierar diskussionen, och fördelar vid behov ordet på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven avslutar diskussionen inom tiden och gör ett försök till sammanfattning av diskussionen.
Eleven initierar diskussionen, och fördelar vid behov ordet på ett relativt väl fungerande sätt. Eleven avslutar diskussionen inom tiden och gör en rimlig sammanfattning av diskussionen.
Eleven initierar diskussionen, och fördelar vid behov ordet på ett väl fungerande sätt. Eleven avslutar diskussionen inom tiden och gör en sammanfattning av det viktigaste i diskussionen.
Delta i diskussion
Eleven deltar inte tillräckligt mycket i diskussionerna.
Eleven framför åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument. Eleven lyssnar, ställer frågor och framför åsikter som till viss del för diskussionen framåt. Eleven praktiserar turtagning till viss del och klarar i viss utsträckning att tala tydligt och visa engagemang. Eleven använder vid behov i huvudsak fungerande strategier för att förstå och göra sig förstådd.
Eleven framför åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument. Eleven lyssnar, ställer frågor och framför åsikter som för diskussionen framåt. Eleven praktiserar turtagning relativt väl och klarar relativt väl att tala tydligt och visa engagemang. Eleven använder vid behov relativt väl fungerande strategier för att förstå och göra sig förstådd.
Eleven framför åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument. Eleven lyssnar, ställer frågor och framför åsikter som för diskussionen framåt och fördjupar eller breddar dem. Eleven praktiserar turtagning väl och klarar väl att tala tydligt och visa engagemang. Eleven använder vid behov väl fungerande strategier för att förstå och göra sig förstådd.

Delprov B Läsförståelse

F
E
C
A
Läsförståelse
  • Sv  E 9
Eleven visar inte tillräckliga kunskaper i läsförtåelse samt att kunna sammanföra och tolka information
Eleven visar grundläggande kunskaper i läsförståelse samt att kunna sammanföra och tolka information
Eleven visar utvecklande kunskaper i läsförståelse samt att kunna sammanföra och tolka information med viss underbyggda resonemang
Eleven visar välutvecklade kunskaper i läsförståelse samt att kunna sammanföra och tolka information med välutvecklande och nyanserande slutsatser

Delprov C Skrivuppgift

F
E
C
A
Innehåll, struktur och språk
Innehållet är inte anpassat till uppgiftens syfte./Eleven genomför inte uppgiften enligt. Texten är inte sammanhängande eller begriplig.
Innehållet passar i huvudsak till uppgiftens syfte. Eleven argumenterar/resonerar på ett enkelt sätt. /Elevens åsikt framgår i huvudsak. Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig. Textbindningen är enkel men fungerande.
Innehållet passar relativt väl till uppgiftens syfte. Eleven argumenterar/resonerar på ett utvecklat sätt./Elevens åsikt framgår relativt väl. Texten är sammanhängande och har en relativt väl fungerande struktur. Textbindningen är utvecklad.
Innehållet passar i huvudsak till uppgiftens syfte. Eleven argumenterar/resonerar på ett enkelt sätt./Elevens åsikt framgår väl. Texten är sammanhängande och har en väl fungerande struktur. Textbindningen är välutvecklad.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: