Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

B

Skapad 2018-04-12 13:51 i Prins Wilhelmgymnasiet 1 Flen
Gymnasieskola Bild

Innehåll

Bildundervisning planering

 

Grundläggande undervisning i olika konstnärliga tekniker, samt övning i att hantera olika verktyg.

 

Eleverna som i allmänhet inte har haft någon undervisning i ämnet Bild tidigare får under året grundläggande kunskaper i olika konstnärliga tekniker, samt övning i att hantera olika verktyg. Uppgifterna är konstruerade så att de är relativt enkla att utföra men ger ett avancerat resultat. Eleverna övar finmotorik och bildseende i undervisningen, vilken tar upp grundläggande moment som perspektiv, förhållande ljus/skugga, volymer och färglära.

 

Att arbeta konstnärligt är en kombination av att lära sig betrakta, att planera sitt arbete samt att med sin visuella kunskap och motoriska förmåga skapa bilden. Under arbetet kommunicerar eleven bilden med sin lärare. I slutet av uppgiften kan gruppen diskutera arbetet gemensamt eller presentera det i en utställning.

 

Fördjupning av tidigare kunskaper och utökning mot längre arbetsprocesser.

 

De kunskaper eleverna fått under det första året av bildundervisning fördjupas nu,    

t ex på områden som skugglära, färglära och komposition. Ämnesområden som kan vara lämpliga att arbeta med är t ex konstruktion av olika typer av perspektiv eller modellbyggande. Vidare komposition i arbete med stilleben samt arbete med betraktande och volymer i framställande av t ex porträtt. Enstaka mindre uppgifter utökas också till mer av längre temaarbeten, och det blir även något fler visningar av bildspel och filmer. Eftersom eleverna nu tillägnat sig det svenska språket bättre, är det också lättare att kommunicera för eleverna kring de egna bilder, filmer om konst, reklambilder samt den moderna konsten. Den moderna konstens uttryck är snarare att ifrågasätta och ställa frågor till betraktaren än att vara bara rent dekorativ.Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: