👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Modern tolkning av klassiskt verk

Skapad 2018-04-12 14:00 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Under ett antal veckor ska eleverna skapa moderna tolkningar av klassiska verk, dessa kommer redovisas muntlig inför grupp i form av ett teaterframträdande.
Grundskola 7 Svenska
William Shakespeare anses av många inte bara ha varit Englands nationalskald utan också världslitteraturens främste dramatiker genom tiderna. "Shakespeare was not of an age, but for all time" ("Shakespeare tillhörde inte bara en tidsålder, utan evigheten").

Innehåll

Vi ska i de nästkommande veckorna arbeta med att göra moderna tolkningar av klassiska verk (Shakespeare) och sedan presentera arbetet i form av en muntlig redovisning i grupp. 

Eleverna kommer delas in i grupper (3-5 personer per grupp) och tillsammans skapa en modern tolkning av ett klassiskt verk. Eleverna har blivit tilldelad en specifik film/pjäs och kommer bedömas på sitt deltagande under lektionstid, förmåga att samarbeta i grupp, sitt förarbete, sin presentation av arbetet och sitt efterarbete. 

Eleverna blir också bedömda för sin förmåga att ge positiv och konstruktiv kritik genom att aktivt delta och lyssna på de övriga gruppernas framträdanden. 

 

Syfte:

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. Denna förmåga innebär att kunna formulera sig och samspela med andra i tal och skrift och att kunna anpassa sitt språk till olika syften och mottagare. I den kommunikativa förmågan ingår även språklig säkerhet och att kunna använda olika strategier för att stödja kommunikationen och lösa problem när språkkunskaperna inte räcker till. Eleverna övar också på att bedöma sina och andras arbeten.

Centralt innehåll:

 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
 • Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.

Målet med undervisningen är att du ska:

 • Öva på att skriva 
 • Få en förståelse för Shakespeares texter.
 • Tolka skönlitterära verk 
 • Ta till dig information och använda dig av den.
 • Öva på muntliga redovisningar 

Det här ska du göra:

 • Tillsammans med din grupp modernisera ett klassiskt verk av William Shakespeare.
 • Förbereda ett längre framträdande.
 • Uppträda inför grupp, och sedan bedöma sitt och andras framträdanden. 
 • Sammanställa arbetet i form av en skriftlig inlämning 

Detta ska bedömas:

 • Muntlig framställning
 • Förarbete (manusskrivande)
 • Bedömning av eget och andras arbete/redovisning.
 • Skriftligt efterarbete (ska göras individuellt) 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
  Sv  7-9
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.
  Sv  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9
 • Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Shakespeare

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Presentationen av arbete
Du är aktiv i gruppens redovisning och tar hjälp av stödord. Du har haft en tanke bakom språkvalet och karaktären inför framträdandet.
Du är aktiv i gruppens redovisning och redovisar ditt arbete utan stödord. Du har haft en väl genomtänkt idé bakom språkvalet och karaktären inför framträdandet.
Du är aktiv i gruppens redovisning och redovisar ditt arbete utan stödord. Du har haft en mycket genomtänkt idé bakom språkvalet och karaktären inför framträdandet.
Tolkning
Du har gjort om eller skapat en ny karaktär som passar in i berättelsen. Du har anpassat språket till nutid.
Du har gjort om eller skapat en ny karaktär som passar bra in i berättelsen. Du har anpassat språket mycket bra till nutid och situation.
Du har gjort om eller skapat en karaktär som passar mycket bra in i berättelsen. Du har anpassat språket mycket bra till nutid och situation. Karaktäriseringen passar också den ursprungliga versionen av Shakespeare.
Förarbete
Du har varit delaktig i manusskrivandet och rollindelningen. Du är förberedd vid redovisningen. Du har hjälpt till med att söka information om pjäsen och karaktärerna.
Du har varit delaktig i manusskrivandet och rollindelningen. Du är väl förberedd inför redovisningen. Du har varit aktiv i att göra research om pjäsen och karaktärerna.
Du har varit delaktig i manusskrivandet och rollindelningen. Du är mycket väl förberedd inför redovisningen. Du har varit ledande i att göra research om pjäsen och karaktärerna. Du tar initiativ i att styra upp din grupp.
Delaktighet vid andras framträdanden
Du visar att du tagit till dig av den respons du mottagit från dina klasskompisar. Du deltar också aktivt med att lyssna och anteckna när de övriga grupperna har sina framträdanden.
Du visar att du tagit till dig av den respons du mottagit från dina klasskompisar. Du deltar också aktivt med att lyssna och anteckna väl genomtänkta kommentarer när de övriga grupperna har sina framträdanden.
Du visar att du tagit till dig av den respons du mottagit från dina klasskompisar. Du deltar också aktivt med att lyssna och anteckna mycket väl genomtänkta kommentarer när de övriga grupperna har sina framträdanden.