Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lagar

Skapad 2018-04-12 14:04 i Hagagymnasiet Borlänge
Gymnasieskola Hälsa
Lagar som påverkar verksamheten

Innehåll

Lagar som påverkar verksamheten 

 

Kunskapskrav 

Eleven redogör för olika lagar och andra bestämmelser som styr verksamheter och tar med viss säkerhet utgångspunkt i dessa i sitt arbete. 

 

Uppgift 

Ta reda på kort fakta om följande lagar med hjälp av www.vårdhandboken.se, läroboken eller annan websida.  

*Vad innebär lagen 

*Vem påverkas av lagen 

*Hur behöver ni förhålla er till lagen om du är anställd inom äldreomsorgen eller annan vårdenhet 

 

Lagar att arbeta med 

Arbetsmiljölagen (AML) 

Hälso- och sjukvårdslag (HSL) 1982:763 

Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) 1990:52 

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 1993:387 

Personuppgiftslag (PUL) 1998:204 

 

Uppgifter

  • Lagar som påverkar verksamheten

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: