Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion

Skapad 2018-04-12 14:13 i Berghultskolan Lerum
Religion handlar om sådant vi känner, tänker och tror. Människor i världen har olika religioner eller ingen alls. Kristendomen, islam och judendomen har samma stamfader: Abraham.
Grundskola 1 Svenska Religionskunskap
I Sverige och världen finns flera olika religioner. Vi ska jämföra och titta på likheter och skillnader mellan religionerna kristendom, islam och judendom.

Innehåll

Syfte

Människor har i alla tider och alla samhällen försökt att förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sociala sammanhang som de ingår i. Religioner och andra livsåskådningar är därför centrala inslag i den mänskliga kulturen. I dagens samhälle, som är präglat av mångfald, är kunskaper om religioner och andra livsåskådningar viktiga för att skapa ömsesidig förståelse mellan människor.

Du ska få lära dig

 • något om vad som är viktigt i kristendomen, islam och judendomen.
 • religionens heliga plats eller byggnad
 • religionens heliga symbol
 • religionens heliga bok
 • religionens heliga person
 • jämföra och se likheter mellan de olika religionerna.

Undervisning

Du kommer att lära dig genom

 • gemensamma samtal
 • att läsa i So-boken
 • att titta på film och bilder
 • att dokumentera med ord och bild

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga

 • att visa förståelse för vad religion är och att alla människor tror olika.
 • visa att du känner till något om judendom, kristendom och islam.
 • att visa att du lärt dig om kristendom och på vilket sätt våra helger hör ihop med kristendom. 
 • att visa att du känner till någon berättelse från bibeln.

Detta kan du visa genom att vara aktiv i diskussioner, måla bilder, skriva texter eller återberätta.

Uppgifter

 • Matris religion åk1

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.
  Re  1-3
 • Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
  Re  1-3
 • Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
  Re  1-3
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  Re  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Berättande i olika kulturer, under olika tider och för skilda syften.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: