Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nervsystem och genetik

Skapad 2018-04-12 14:18 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Grundskola 9 Biologi

Innehåll

Veta cellens uppbyggnad och viktigaste delar(repetition).

Veta hur det(vårt) centrala nervsystem är uppbyggt och fungerar

Veta hur det (vårt) perifiera nervsystem är uppbyggt och fungerar

Veta hur vi känner smak, lukt och känsel

Förstå hur vi ärver våra egenskaper samt hur arv och miljö samspelar.

Förstå hur förändringar i arvsanlagen kan uppstå och vilka följder det kan leda till, t.ex. vissa sjukdomar.

Förstå och kunna förklara evolutionsteorin.

Använda ett korsningsschema.

Följa en instruktion och genomföra en laboration: Separera DNA

Debattartikel:

Kunna söka fakta om genetik och genteknik samt värdera fakta/källorna som används.

Ha fördjupande kunskaper om genteknik och hur den kan användas.

Kunna diskutera och argumentera kring genteknikens möjligheter och risker

 

Förstå vad följande begrepp betyder och hur de används:

Nerver: cellkropp, nervtråd, synaps, myelin, stödjeceller, nervimpulser

Motoriska och sensoriska nervceller

Centrala och perifera nervsystemet

Reflexer

Autonoma(icke viljestyrda) och somatiska(viljestyrda) nervsystemet

Hjärnans delar

Kromosomer, DNA och gen(arvsanlag)

Protein och aminosyra

Proteinsyntes: DNA→mRNA→Ribosom→tRNA med aminosyra→Protein

Celldelning: mitos = vanlig celldelning och meios = reduktionsdelning/könscelldelning,

Anlag, dominant, recessiv, Allel(gen variant)

Heterozygot, homozygot

Mutationer

Cancer

Evolutionsteorin, “survival of the fittest”

 

Stamceller, kloning, genmodifiering, genterapi,

 

Matriser

Bi
Nervsystem och genetik

Kunskapskrav

Lägre
Högre
Skapa texter
Fakta hämtning, bearbetning och framställningar i texter Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor.
Eleven kan också använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt för att skapa enkla texter med viss anpassning till syfte och målgrupp. I diskussionerna för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan också använda informationen på ett relativt väl fungerande sätt för att skapa utvecklade texter med relativt god anpassning till syfte och målgrupp. I diskussionerna för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan också använda informationen på ett väl fungerande sätt för att skapa välutvecklade texter med god anpassning till syfte och målgrupp. I diskussionerna för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Diskutera och argumentera
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter argument på ett sätt som:
till viss del för diskussionerna framåt
för diskussionerna framåt
för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Kunskaper och begrepp
Faktakunskaper, begrepp och resonemang
Eleven har grundläggande kunskaper om nervsystemet, evolutionsteorin, genetik samt genteknik och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa områden med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier. Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om ärftlighet och visar då på enkelt identifierbara samband som rör människokroppens byggnad och funktion. T.ex. sambandet mellan arv och miljö och hur detta påverkar både vår hälsa och risken för viss sjukdomar.
Eleven har goda kunskaper om nervsystemet, evolutionsteorin, genetik samt genteknik och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa områden med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier. Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om ärftlighet och visar då på förhållandevis komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion. T.ex. sambandet mellan arv och miljö och hur detta påverkar både vår hälsa och risken för vissa sjukdomar.
Eleven har mycket goda kunskaper om nervsystemet evolutionsteorin, genetik samt genteknik och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa områden med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier. Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om ärftlighet och visar då på komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion. T.ex. sambandet mellan arv och miljö och hur detta påverkar både vår hälsa och risken för vissa sjukdomar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: