Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Balansera och väga - Aspebodaskolan åk 1

Skapad 2018-04-12 14:33 i Aspebodaskolan Falun
Du får träna ditt sätt att undersöka och träna på att förstå mer av balans, jämvikt och vikt. Du får även utveckla ditt sätt att berätta om hur de är lika och olika.
Grundskola 1 – 2 NO (år 1-3) Fysik Svenska Matematik
Vad är balans och hur påverkar vikten balansen? Hur ska vi göra när vi ska undersöka och hur ska vi komma ihåg vad vi undersökt och vad vi kom fram till? Det är några saker vi ska träna.

Innehåll

Syfte

Du ska utveckla förmågan att arbeta på ett systematiskt undersökande sätt.

Du kommer att träna på

 • att genomföra experiment/försök/undersökningar
 • att dokumentera dina undersökningar.
 • att delta i diskussioner och jämförelser.
 • begrepp för att kunna delta i diskussioner och resonemang som rör ämnet. 

Arbetssätt


Vi arbetar med balansera och väga både med kropp och huvud. Vi kommer arbeta mycket praktiskt med experiment och ha många diskussioner tillsammans.
Du kommer få arbeta enskilt,  i par och i grupp.
Vi kommer öva på att formulera förutsägelser, arbeta praktiskt för att testa oss fram till resultat. Dessutom kommer vi att diskutera resultaten med varandra. Vi kommer dokumentera resultaten både gemensamt och enskilt.

Bedömning

Du kommer få möjlighet att visa vad du kan under arbetets gång. Då vi formar förutsägelser, experimenterar och dokumenterar. Du kommer få göra det i arbetsparet eller gruppen men också under genomgångar och samlingar. Det finns också möjlighet att visa vad du kan utomhus.

Du kommer bedömas i ditt samarbete med andra och  hur du kan ge och ta instruktioner. Du kommer också bedömas hur du använder aktuella begrepp för att förklara under samtalen.

Vi kommer även titta på dina uppskattningar, hur du genomför undersökningen samt hur du dokumenterar resultaten. Ditt deltagande i diskussioner både med mig och i gruppen kommer även det att bedömas.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  NO
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  NO
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan även använda och ge exempel på enkla proportionella samband i elevnära situationera.
  Ma   3
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
 • Eleven kan dessutom vid olika slag av undersökningar i välkända situationer avläsa och skapa enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat.
  Ma   3
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Eleven kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3

Matriser

NO Fy Sv Ma
NTA- balansera och väga

Träningsnivå
Nivå 1
Nivå 2
Begrepp
Du tränar på begrepp som jämvikt, balans, tyngdpunkt, vikt, symmetri, förutsägelse, resultat & kalibrera.
Du visar förståelse för de flesta av begreppen jämvikt, balans, tyngdpunkt, vikt symmetri, förutsägelse, resultat & kalibrera.
Du visar förståelse för begrepp som jämvikt, balans, vikt symmetri, förutsägelse, resultat & kalibrera och använder dig av begreppen vid samtal.
Använda kunskaper
Du tränar på att använda dig av dina kunskaper när du leker och samtalar om jämvikt. Du behöver stöd av vuxen.
Du har visat att du kan använda dig av dina kunskaper när du leker och samtalar om jämvikt. Du gör det med stöd av vuxen.
Du har visat att du kan använda dig av dina kunskaper när du leker och samtalar om jämvikt. Du gör det utan vuxenstöd.
Göra förutsägelse
Du tränar på att göra förutsägelser med hjälp av vuxen.
Du har med hjälp av vuxen gjort förutsägelser.
Du har gjort förutsägelser.
Genomföra experiment och försök
Du tränar på att genomföra experiment med hjälp av vuxen.
Du har med hjälp av vuxen genomfört experimenten.
Du har genomfört experimenten.
Jämföra förutsägelse och resultat
Du tränar på att göra jämförelser mellan dina förutsägelser och dina resultat.
Du har med stöd av vuxen gjort jämförelser mellan dina förutsägelser och dina resultat med hjälp av vuxen.
Du kan göra jämförelser mellan dina förutsägelser och dina resultat.
Dokumentation
Du tränar på att göra dokumentationer av dina förutsägelser och resultat.
Du har med stöd av vuxen gjort dokumentationer av dina förutsägelser och resultat.
Du har gjort dokumentationer av dina förutsägelser och resultat.
Jämföra olika resultat.
Du tränar på att jämföra dina resultat med andras.
Du har jämfört dina resultat med andras med hjälp av vuxen.
Du har jämfört dina resultat med andras.
Berätta/Redogöra för
Du tränar på att berätta om ditt arbete med hjälp av din dokumentation.
Du har med stöd av vuxen berättat om ditt arbete med hjälp av din dokumentation.
Du har berättat om ditt arbete med hjälp av din dokumentation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: