Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Närmiljö med Qr-koder

Skapad 2018-04-12 14:50 i Östervåla förskola Graniten Heby
för arbetslaget att utgå ifrån vid pedagogiska planeringen
Förskola
Vi vill väcka barnens nyfikenhet kring deras närmiljö och arbeta med den med Qr-koder.

Innehåll

Bakgrund

Vi har som fokusområde kultur och vad menas egentligen med kultur? Vi ville bryta ner ordet kultur till barnens nivå och ta upplevelser från deras liv hemifrån och  arbeta med. Vi vill även visa hur man kan arbeta med teknik i vardagen och i detta fall ipads som barnen har ett stort intresse av. Intresset för Qr-koder visade barnen tidigare då vi har börjat sätta upp på avdelningen i våra olika pedagogiska miljöer.  


Syfte

För att barnen ska få en större bild av deras närmiljö och vad man kan göra när man inte är på förskolan. Även visa hur olika familjekonstellationer kan se ut och att låta barnen få berätta om dem för sina kompisar som stärker deras egen identitet. Vi vill även visa hur man kan använda ipaden som ett pedagogiskt verktyg i förskolan och i de olika aktiviteter vi gör. Mål

Målet med temat är att barnen ska få känna en stolthet över vilka dom är, få en större bild av hur världen ser ut och få känna en tillhörighet, få kännedom om Östervåla hur det ser ut och vad man kan göra för aktiviteter utanför förskolan. Samt att få lära sig att arbeta med ipaden som ett verktyg. 

Arbetssätt

Vi kommer prata med barnen och visa på kartor att här är,världen,Sverige, Östervåla samt barnens adresser som skapar en rödtråd genom temat. Vi går på promenad och tar kort på platser i Östervåla som barnen känner igen och har egna erfarenheter ifrån, barnen får tillsammans göra egna Qr-koder till bilderna och berätta om dem. Vi pratar om hur familjer kan se ut, läser böcker om hur olika familjer kan se ut, vi gör våra egna hus i mjölkkartong, barnen tar med bilder på sina hus som de får göra egna Qr-koder till och berätta vilken adress samt vilka som ingår i familjen. 

Uppföljning/utvärdering/utveckling

Anteckna under temats gång = uppföljning mot mål

När temat är över Utvärdera= nådde vi mål och syfte? kom vi dit vi ville? varför? varför inte?

Vad kan vi göra annorlunda nästa gång? Utveckling = vad kan ni gå vidare med och vad kan ni göra om? Vad kan förbättras?

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: