Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

När sker kommunikation

Skapad 2018-04-12 15:16 i Trollskogen 1 Borlänge
Uppdaterad mall för Projektbeskrivning för Falkenbergs förskolor maj 2017
Förskola
Vi vill att barnen skall ges möjlighet att utveckla sin kommunikativa förmåga genom att använda alla sina sinnen och få uttrycka sig på många olika sätt. Samtidigt som de tränas i att bli goda lyssnare.

Innehåll

Uppstart projektplanering

 

Det barnen i gruppen behöver utveckla vidare är sin språk och kommunikations förmåga. Barns språk är så mycket mer än det verbala språket vilket det läggs stor vikt vid men, som inte är det enda sättet vi kommunicerar genom. Att utveckla barns språk handlar om att ge dem tillgång till alla uttryckssätt som vi kommunicerar genom - skapande med olika material,dans, lek, rörelse, kroppsspråk, tecken kommunikation,musik och skriftspråk.Det är viktigt för barns språkutveckling att erövra  olika uttryckssätt, och få chans att kommunicera och berätta med hela kroppen och inte bara fokusera på det verbala språket. 

Vi kommer använda oss av musik i olika former för att nå vårt mål.

 

Syfte

Vi vill att barnen skall ges möjlighet att utveckla sin kommunikativa förmåga genom att använda alla sina sinnen  och få uttrycka sig på många olika sätt. Samtidigt som de tränas i att bli goda lyssnare.

 

Föräldrarnas delaktighet

Vi gör föräldrarna delaktiga genom att beskriva vårt dagliga arbete på vårt instagramkonto samt på vår temavägg som hänger utanför vår avdelning där vi kontinuerligt förnyar bilder och texter på aktuella aktiviteter inom temaarbetet.

 

Arbetssätt, organisation och struktur

Sångsamlingarna brukar vi ha med alla barnen samtidigt. Det fungerar bra och vi låter barnen röra sig och dansa medans vi sjunger, så det fungerar bra.

Vi har även gjort andra aktiviteter tillsammans med våra lite äldre barn. Då har vi delat in de äldre barnen i mindre grupper så man som pedagog endast suttit med ....... barn. Detta för att barnen fortfarande är små och inte har så mycket erfarenhet av skapande, vi kan då ge barnen det stöd de behöver.

På onsdagar har vi planering och då går vi igenom vårt temaarbete och tittar på hur vi ligger till och hur vi kan arbeta vidare. På tisdagar och onsdagar arbetar vi med temat mellan ca 9.30-10.30.

Vi ska även försöka att få in tecken som stöd för att kunna nå även de yngre barnen som ännu inte har ett utvecklat talspråk.

 

Vi kommer ha två olika lärväggar där vi synliggör barnens förändrade kunnande och lärprocesser. Vi synliggör barnens lärande i deras lärloggar. 

 

 

Sammanfattning av barnens undersökningsperiod

Vi började sjunga flera olika barnsånger för att se vilka sånger som väckte barnens intresse. De yngsta barnen fascinerades av ”lillasnigel” . Detta märktes tydligt när vi sjöng sånger och barnen började göra rörelserna till sången och försökte sjunga med och kunde sjunga ”atta dig, atta dig”. 

Flera av barnen började spontant sjunga ”atta dig” vid exempelvis blöjbyten och lek.

Vi tog även hjälp av bilder på snigeln och tittade på sången på youtube. 

Detta ledde till att vi hittade nya sånger på youtube som barnen gillade. De flesta av våra barn har somalisk bakgrund så för att stödja barnen i deras språkutveckling så hittade vi en sång som snabbt blev favorit  ”finger family” eller ”farti abo” som den heter på somaliska. Detta gjorde att även vi pedagoger fick lära oss sången på somaliska. Vi sjunger även sången på svenska, men versionen på engelska är den som intresserar barnen mest och vi har frågat flera av föräldrarna om detta och de säger att barnen lyssnar mycket på engelska sånger hemma på youtube.

Barnen började sjunga den här sången vid flera tillfällen under dagen. Barnen satte även duploklossar på fingrarna och sjöng ”daddy finger”. Vi hade även barn som vid frukost och mellanmål hade smör på fingrarna och sjöng ”daddy finger”. 

Vi köpte även in små fingerdockor som vi satte på våra och barnens fingrar när vi sjöng och dessa små figurer använder barnen ofta och pekar gärna på hyllan där dessa förvaras så att vi kan ta ner dem.

Vi har gått till vår kopieringsmaskin och kopierat barnens händer vilket har för de lite äldre barnen varit spännande, de yngre barnen har blivit rädda och inte vågat sätta handen på glaset i kopieringsmaskinen.

 

 

Mål

Förskolan skall sträva efter att varje barn

- Utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera, och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv. 

- Utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd, och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och diskutera med andra. 

- Utveckla sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång, musik, dans och drama. 

 

För oss betyder detta att vi vill skapa förutsättningar för barnen att bli lyssnade på och lyssna på andra. Vi vill genom att använda oss av musik som redskap ....

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: