Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Reading novels 8

Skapad 2018-04-12 17:54 i Friskolan Asken Grundskolor
Eleverna läser valfri skönlitteratur och skriver läslogg under en period som avslutas med en skrivuppgift.
Grundskola 7 – 9 Engelska
Reading is great for everything, well, almost anyway! You learn the meaning of new words, get better at spelling, improve your imagination, share other people’s experiences, thoughts and feelings, travel to other places and times and hopefully have great fun while doing it.

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

- förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

- formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

- använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda.

 

Centralt innehåll åk 7-9

- Skönlitteratur och andra texter.

- Hur texter kan varieras för olika syften och sammanhang.

- Språkliga strategier för att förstå texter.

What we will do

During a couple of weeks you are going to read and listen to a book. You will get to choose what book you want to read in a group At the end of each reading you will write in your reading journal. Collect words while you read. Broaden and enlarge your vocabulary. If you want to you can also write a bookreport. 

Assessment

The teacher will read and assess your reading journal and the new words you have learnt. If you choose to write a book report that will also be assessed. 

Matriser

En
Book journal

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Innehåll; sammanfattningar
Du har skrivit korta sammanfattningar och reflektioner efter minst hälften av bokens kapitel.
Du har skrivit relevanta sammanfattningar och reflektioner efter nästan alla bokens kapitel.
Du har skrivit relevanta sammanfattningar och reflektioner efter bokens alla kapitel.
Frågor efter bokens slut / filmen.
Du har besvarat några frågor på ett relevant sätt.
Du har besvarat flera frågor på ett relevant sätt.
Du har besvarat flera frågor på ett relevant och fylligt sätt.
Ordval
En engelsktalande person kan förstå texten och orden fungerar i sammanhanget.
Det finns en viss variation i ordvalet och ett stort ordförråd syns.
Ett mycket stort ordförråd syns och språket varieras på en högre nivå. Språket har bredd, djup och är koncist. Idiomatiska uttryck används.
Stavning
En del ord är felstavade, men en engelsktalande person kan förstå texten.
Det finns få stavfel som stör läsningen och förståelsen.
Det finns endast enstaka stavfel.
Grammatik
Det finns flera grammatiska fel men en engelsktalande person kan förstå texten.
Det finns få grammatiska fel som stör läsningen och förståelsen.
Det finns få grammatiska fel.
Skrivregler
Styckeindelning och/eller skiljetecken används ibland felaktigt och försvårar läsningen och förståelsen.
Styckeindelning och/eller skiljetecken används i huvudsak rätt och underlättar läsningen och förståelsen.
Styckeindelning och/eller skiljetecken används rätt och underlättar läsningen och förståelsen.

En
Text Bookreport

>>>>>
>>>>>
>>>>>
>>>>>
Innehåll
Contents
Du har följt instruktionen och skrivit kortfattat.
Du har behandlat ämnet utförligt.
Du har behandlat ämnet mycket utförligt.
Du har behandlat ämnet på ett välgrundat och nyanserat sätt. Du har även sökt och lagt till egen relevant information.
Ordval
Vocabulary
En engelsktalande person kan förstå texten.
Det finns en viss variation i ordvalet.
Ett stort ordförråd syns och språket varieras på olika sätt. Du använder i viss mån idiomatiska uttryck.
Ett mycket stort ordförråd syns och du varierar språket på en högre nivå. Ditt språk har bredd, djup och är koncist. Du använder idiomatiska uttryck.
Stavning
Spelling
En del ord är felstavade men en engelsktalande person kan förstå texten.
Det finns få stavfel som stör läsningen och förståelsen.
Det finns väldigt få stavfel som stör läsningen och förståelsen.
Det finns endast enstaka stavfel.
Grammatik
Grammar
Det finns många grammatiska fel men en engelsktalande person kan förstå texten.
Det finns få grammatiska fel som stör läsningen och förståelsen.
Det finns väldigt få grammatiska fel som stör läsningen och förståelsen.
Det finns endast enstaka grammatiska fel.
Skrivregler
Rules for writing
Styckeindelning och skiljetecken finns, men används ibland felaktigt och försvårar då läsningen.
Styckeindelning och skiljetecken används oftast rätt. Eventuella misstag stör inte läsningen och förståelsen.
Styckeindelning och skiljetecken används i huvudsak rätt och underlättar läsningen och förståelsen.
Styckeindelning och skiljetecken används rätt och underlättar läsningen och förståelsen.
Bearbetning av text
Du ändrar och förbättrar din text.
Du tar till dig kommentarer från kamrater och förbättrar din text.
Du tar till dig kommentarer från kamrater och förbättrar din text. Du använder dig av olika strategier.
Du tar till dig kommentarer från kamrater och förbättrar din text. Du använder dig på ett med vetet sätt av olika strategier.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: