Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nya tiden (en tid där vetenskapsmännen tar plats)

Skapad 2018-04-12 19:00 i Haverdals byskola Halmstad
Grundskola 6 Fysik
Under temat kommer ni få möta den "Nya tiden" (ca 1500-1700) då vetenskapsmännen ord blev mer intressanta än vad bibeln sa. Man förstod att man kunde med hjälp av fysikaliska experiment bevisa olika fenomen, så som ljus, ljud, magnetism eller elektricitet. Så om man för ca 500 år sedan var nyfiken på var eller hur fenomen uppstår måste vi tillsammans få ta del av deras upptäckter.

Innehåll

Det här ska vi göra:

Vi ska fördjupa våra kunskaper inom fysikområdena (ljus, ljud, magnetism och elektricitet).

Vi kommer under varje uppstart skriva ett nuläge som vi sedan kommer samtala och reflektera över mot ett nyläge. 

Varje område kommer starta med en historik tillbakablick.

Elektricitet: bygga en egen ficklampa, läsa faktatexter och titta på faktafilm.

Magnetism: fördjupa oss om magneters egenskaper och användning i hemmet genom text och film.

Ljus: få inblick i vad en ljuskälla är, hur kan vi se, reflektion, skuggor, vart är ljus och finns färg?

Ljud: förstå hur ljud uppstår, hur ljud breder ut sig och hur vi kan höra.

Lektionsupplägg:

- Lugn musik (nedvarvning efter rast)

- Genomgång hur lektionen kommer se ut (syfte, innehåll och reflektion)

- Skriva nuläge

- Arbete med läromedel: faktatexter + övningar eller filmer

- Sammanställa det viktiga i ett elevhäfte (underlag till ett slutprov)

- reflektera över ny kunskap i Lärlogg

 

Begrepp:

permanentmagnet, elektromagnet, magnetit, magnetisk nordpol och sydpol, attraherar och repellerar

kontakt, vägguttag, batteri, elledning, statisk elektricitet, elektrisk ström, motstånd, elektrisk spänning, seriekoppling, parallellkoppling och kortslutning.

svängningar, molekyler, ljudvåg, vibration, förtätning, förtunning, trumhinna, nervceller, hög ton, låg ton, starkt ljud, svagt ljud, frekvens, decibel och hertz.

absorbera, ljuskälla, ljusstråle, reflektera, pupill, sinnescell och spektrum.

Bedömning:

-hur aktivt/delaktig du är under lektionerna.
-visa att du har grundläggande kunskaper om magnetism, elektricitet, ljus och ljud när du skriver ett prov i slutet av temat.
-hur du använder dig av fysikens begrepp när du samtalar och diskuterar enkla frågor som rör magnetism, elektricitet, ljus och ljud. 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: