Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Skåne/Helsingborg

Skapad 2018-04-12 19:28 i Västra Berga skola Helsingborg
Grundskola 3 SO (år 1-3) Svenska som andraspråk Svenska
Skåne - vårt vackra landskap. Vi bor i Helsingborg som ligger i Skåne som ligger i Sverige. I det här arbetsområdet kommer du att lära dig nya saker om din hemstad Helsingborg och landskapet Skåne. Vilka historiska platser finns? Typiska skånska ord och sånger? När blev Skåne svenskt? Följ med på en spännande resa genom Helsingborg och Skånes vackra landskap!

Innehåll

Målet med undervisningen:

Du ska :

 SV/SVA:

 • Kunna söka fakta från källor och då använda den med egna ord i dina faktatexter
 • Kunna skriva en text med läslig handstil
 • Kunna skriva en text med korrekt användning av stor bokstav och punkt
 • Kunna använda ämnesspecifika begrepp så att innehållet blir begripligt

 SO:

 • Känna till några karttecken
 • Känna till Skåne på kartan
 • Känna till några kända byggnader/platser i Helsingborg

 

Se kunskapskrav nedanför

Undervisning:

Under arbetet kommer du att:  

 • Arbeta både enskilt och i grupp.
 • Arbeta med kartor och karttecken.
 • Läsa och skriva faktatexter.
 • Se på filmer.
 • Gå en guidad stadsvandring i Helsingborg

Viktiga begrepp

 • Karta
 • Karttecken

 Bedömning:

Jag kommer att bedöma om du:

 • Kan söka fakta från källor och då använda den med egna ord i dina faktatexter
 • Kan skriva en text med läslig handstil
 • Kan skriva en text med korrekt användning av stor bokstav och punkt
 • Kan använda ämnesspecifika begrepp så att innehållet blir begripligt
 • Känner till några karttecken
 • Känner till Skåne på kartan
 • Känner till några kända byggnader/platser i Helsingborg

 

Detta kommer att bedömas genom

 • Ditt muntliga deltagande i givna aktiviteter på lektionerna.
 • Din sammanfattande bok om Skåne/Helsingborg.

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  SvA   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  SvA   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  SvA   3
 • Faktatexterna innehåller egna formuleringar och grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet blir begripligt.
  SvA   3
 • Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
  SO   3
 • Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
  SO   3

Matriser

Sv SO SvA
Tema Skåne/Helsingborg

>>>>>
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ämnesspecifika begrepp
 • Sv   3
Du kan med stöd skriva texter där ämnesspecifika begrepp används på ett enkelt sätt .
Du kan skriva korta texter där ämnesspecifika begrepp används korrekt och där innehållet tydligt framgår.
Du kan skriva längre texter där ämnesspecifika begrepp används korrekt och där innehållet alltid tydligt framgår.
Läslig handstil
 • Sv   3
Du skriver läsligt på dator/ för hand så att du själv kan läsa.
Du skriver tydligt för hand så att en kamrat eller lärare kan läs.
Du skriver med tydlig handstil så att alla kan läsa.
Stor bokstav och punkt
 • Sv   3
Du kan med stöd skriva texter med stor bokstav och punkt.
Du kan skriva texter där stor bokstav och punkt emellanåt är korrekt.
Du kan skriva texter med korrekt användning av stor bokstav och punkt.
Söka fakta från källor
 • Sv   3
Du kan med stöd söka fakta och därefter, med stöd, skriva en egen faktatext
Du kan söka enkel fakta och därefter skriva en egen enkel faktatext
Du kan söka fakta och därefter skriva en egen faktatext
Karttecken
 • SO   3
Du kan med stöd namnet på något karttecken
Du kan namnet på något/några karttecken
Du kan namnen på flera karttecken
Kartan
 • SO   3
Du kan med stöd markera Skåne på en karta
Du kan på ett ungefär markera Skåne på en karta
Du kan markera Skåne på en karta
Kända platser i Helsingborg
 • SO   3
Du kan med stöd namnet på någon känd plats i Helsingborg
Du kan namnet på någon känd plats i Helsingborg
Du kan namnen på flera kända platser i Helsingborg
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: